Exporteren naar India: wat regelt u in Nederland?

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2021
Gepubliceerd op:
16 april 2019

U heeft uw voorwerk gedaan en ziet kansen op de Indiase markt. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw product ook daadwerkelijk op de markt terecht komt? Hieronder vertellen we u meer over de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden.

De Access2Markets portal van de Europese Commissie is dé bron voor informatie over exportregels, invoertarieven en producteisen naar landen buiten de EU, waaronder India. Ook als u ervoor kiest om de exportformaliteiten uit te besteden, is het goed om op de hoogte te zijn van de exporteisen en -verplichtingen.

Heeft u niet eerder met de portal gewerkt? Kijk dan eens op onze pagina Exporteren buiten de EU: Access2Markets. Komt u er toch niet uit of heeft u andere vragen over de export naar India? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Exporteren? Denk aan de uitvoeraangifte!

Als u goederen wilt uitvoeren die op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht of in Europa zijn gemaakt, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Douane. Dit heet de uitvoeraangifte of exportaangifte (EX-A). Deze verplichting geldt ook voor uitvoer naar India. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet. U moet namelijk eerst toestemming van de Douane krijgen, voordat u goederen mag uitvoeren.

Meer informatie over de uitvoeraangifte is te vinden op de website van de Douane onder uitvoer van goederen.

Waarom moet u uitvoeraangifte doen?

Voor het uitvoeren van producten hoeft u doorgaans geen belasting te betalen. Toch moet u uitvoeraangifte doen als u producten naar landen buiten de EU wilt exporteren. Dit heeft te maken met de handelsverplichtingen die Nederland in Europees of internationaal verband is aangegaan. Zo mogen sommige goederen niet naar bepaalde landen vervoerd worden, bijvoorbeeld vanwege politieke (boycot) of strategische redenen (dual-use goederen).

Exportdocumenten: Welke heeft u nodig?

Exportdocumenten zijn een breed begrip. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt.

Vaak zijn de documenten die u nodig heeft afhankelijk van uw situatie, het soort goederen dat u levert en waar uw afnemer zich bevindt. Zo heeft u bij export binnen de EU met andere exportdocumenten te maken dan wanneer u buiten Europa exporteert. Met exportdocumenten kunt u of uw klant aantonen dat goederen van een bepaalde bestemming komen. Dit is belangrijk om grofweg 2 redenen:

Lagere invoertarieven

Veel landen hebben handelsovereenkomsten met elkaar, waarin ze afspreken bepaalde tarieven te verlagen. Om aan te kunnen tonen dat u of uw klant recht heeft op een lager tarief, moet u echter wel de oorsprong kunnen aantonen. Dit wordt ook wel preferentiële oorsprong genoemd. Met exportdocumenten kunt u aantonen dat uw producten zo'n preferentiële oorsprong hebben. Voor landen die een handelsovereenkomst hebben met de EU, kan bijvoorbeeld een EUR.1 certificaat ervoor zorgen dat u minder invoerrechten hoeft te betalen. U kunt een EUR.1 formulier aanvragen via de KVK.

Handelspolitiek en -boycots

Er zijn landen die producten van andere landen om (handels)politieke redenen blokkeren. Of er is bijvoorbeeld sprake van een beperkte invoer uit een bepaald land. Dit soort handelsbeperkingen wordt ook wel niet-preferentiële oorsprong genoemd. Met het certificaat van oorsprong kunt u aantonen dat het product uit een land komt dat wel door het bestemmingsland geaccepteerd wordt.

Meer weten over het certificaat van oorsprong of wilt er één aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong.

Geen oorsprongsdocument voor uw product?

Kunt u de oorsprong niet aantonen? Dan kunt u geen gebruikt maken van de preferentiële oorsprong. In dat geval geldt het zwaarste importtarief. Dit kan betekenen dat de invoerbelastingen hoger uitvallen. In het uiterste geval kan het zijn dat uw producten het land niet in mogen.

Productcertificaten bij export India

Afhankelijk van het soort product dat u wilt exporteren, kan het zijn dat u voor bepaalde certificaten moet zorgen. We hebben hieronder de belangrijkste voor u verzameld.

Veterinair certificaat

Een veterinair certificaat heeft u nodig voor de uitvoer van bepaalde levende dieren of dierlijke producten. In Nederland wordt het veterinair certificaat afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vul de de NWVA-exportassistent in om te kijken aan welke veterinaire exporteisen voor India u moet voldoen.

Fytosanitair certificaat

Een fytosanitair certificaat kan vereist zijn bij de export van planten, groenten, fruit en plantaardige producten, waaronder ook zaden. U vraagt dit formulier aan bij de NVWA. De NWVA heeft een overzicht met de fytosanitaire exporteisen voor India.

CITES-certificaat

Een CITES-certificaat kan verplicht zijn bij het handelen, vervoeren, verzamelen en bezitten van beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU). In Nederland verleent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) CITES-documenten en EU-certificaten. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de handel in beschermde dieren en CITES.

Overige certificaten

Naast bovenstaande documenten zijn er nog andere certificaten die voor u relevant kunnen zijn. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over verschillende certificaten, zoals het gezondheidscertificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Levering & Incoterms: kies de juiste voorwaarden

U heeft een zakelijke kans gezien in India en zelfs al een klant gevonden voor uw product. U weet welke certificaten en exportdocumenten u nodig heeft. Maar hoe regelt u het logistieke proces om de goederen ook daadwerkelijk bij uw klant te krijgen? Hierbij kunt u gebruikmaken van Incoterms.

Wat zijn Incoterms?

Icoterms zijn gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden die kunnen worden toegevoegd aan het koopcontract tussen u en de kopende partij. Het zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van levering voor de goederen. Incoterms zelf zijn geen wetgeving. Maar door een referentie naar de Incoterms toe te voegen aan het koopcontract worden de Incoterms-afspraken wel juridisch bindend.

Meer informatie over Incoterms

De Incoterms worden opgesteld en bijgewerkt door de International Chamber of Commerce. Zij hebben een handig overzicht met veelgestelde vragen over Incoterms. Ook ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over de verschillende varianten van Incoterms.

Tijdelijke invoer & ATA-carnet

Voor tijdelijke invoer van goederen in India kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Met een ATA-carnet kunt u een jaar lang bepaalde goederen onbeperkt invoeren, uitvoeren en doorvoeren. Voorwaarde is dat u de goederen beroepsmatig nodig heeft, dus niet voor privégebruik.

ATA-carnet aanvragen

U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. U gebruikt het carnet bij tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld monsters en reclamemateriaal, muziekinstrumenten en gereedschappen voor het verrichten van onderhoud of reparaties.

Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. Bekijk de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Vragen over exporteren naar India?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?