Exportregels Irak

Gepubliceerd op:
5 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Irak exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Iraakse markt.

Let op: hieronder is slechts grofweg opgesomd waaraan men moet denken bij de export van goederen. Bovendien veranderen regels vaak. Laat u daarom altijd goed informeren. Heeft u informatie op maat nodig? Neem dan contact op voor een gesprek met een van onze regio-experts. Samen met het Nederlands netwerk van ambassades en consulaten in Irak helpen we u om van uw export naar Irak een succes te maken.

Access2Markets: de bron over exportregels

Exporteren naar landen buiten de EU

De Access2Markets portal van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van de exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met de Access2Markets portal gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Access2Markets portal.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op de Access2Markets portal. Voer eerst uw HS-code en uw land in.

Komt u er toch niet uit of heeft u andere vragen over de export naar Irak? Neem dan contact op voor een afspraak met een van onze regio-experts. Zij helpen u graag verder.

Handelsrelatie EU - Irak

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Lees meer over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen.

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Irak laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat ze aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Irak geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

In de Access2Markets portal vindt u hier meer informatie over onder het kopje 'Packaging and Labelling Requirements'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Irak is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is belangrijk dat u onderzoekt welke specifieke eisen er in Irak gelden voor uw product. Lees meer over halalcertificering.

Andere certificaten

Lees meer over de Export- en keuringscertificaten van Nederlandse instanties.

Uw producten exporteren naar Irak

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A). Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt. Meer weten over certificaat van oorsprong of wilt u er een aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de Kamer van Koophandel via telefoon of chat.

Geen ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voor tijdelijke invoer van goederen in Irak kunt u geen ATA-carnet gebruiken. Kijk voor meer informatie over tijdelijke invoer op de website van de Iraakse douane. De Customs Law (pdf) biedt op pagina 26 meer informatie over dit onderwerp.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Irak

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Iraakse douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Access2Markets portal licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations' (vul eerst het land en de HS-code in). Denk onder andere aan:

 • manifest
 • handelsfactuur
 • verzekeringscertificaat
 • vrachtdocument (een Bill of Lading of een Air Waybill)
 • paklijst

Inschakelen van een agent: wetgeving

Volgens de Iraakse wet hoeft u geen handelsagent in te schakelen voor de export naar Irak. In enkele gevallen is een lokale agent wél verplicht. Ook bij overheidsaanbestedingen kunt u het best een agent inschakelen.

De Commercial Agencies Law biedt geen bescherming voor handelsagenten. Er zijn geen uitdrukkelijke voorwaarden over de exclusiviteit van een handelsagent, en er zijn geen eisen over het commissiebedrag waar de handelsagent recht op heeft. Over het algemeen laat de Iraakse wet de voorwaarden van het contract over aan de opdrachtgever en handelsagent.

Lees meer over deze wet op Lexicology. Let op: dit is geen officiële overheidswebsite maar een juristenplatform.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Diverse goederen zijn verboden om in te voeren. U kunt kijken in de Access2Markets portal. Onder het hoofdstuk 'Prohibited imports' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Irak mag exporteren. Vul eerst het land en de HS-code in.

Meer informatie

Bekijk de Customs Law (pdf) van de Iraakse Douane voor meer informatie over de douanewetgeving.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?