Exportregels Israël

Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023
Gepubliceerd op:
28 mei 2013

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Israël exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Israëlische markt.

Om uw product te exporteren, moet u rekening houden met een aantal zaken. Zo moet uw product voldoen aan bepaalde Israëlische eisen en moet u de juiste formaliteiten regelen in Nederland en in Israël. Deze pagina wijst u de weg naar de juiste informatie over deze onderwerpen.

Israëlische product- en verpakkingseisen: voldoe aan de verplichtingen

Voordat u uw producten naar Israël laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Israël geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

In de Access2Markets portal vindt u meer informatie over verpakkings- en etiketteringseisen onder de kopjes 'Packaging and Marking Requirements' en 'Product Labelling'. U vindt deze kopjes onder 'Procedures and Formalities'. Vul eerst de HS-code en het land in.

Lees meer over de belangrijkste producteisen in Israël op onze website.

Uw producten exporteren naar Israël

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).
Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen. Lees onze informatie over Incoterms.

Vind ook meer informatie over Incoterms op de site van de KVK en lees over het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

  • Producteisen
  • Registratie van de exportproducten
  • Benodigde exportdocumenten
  • Vergunningen
  • Invoerrechten

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan Exporteren buiten de EU: Access2Markets.

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en het land in.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong bewijst u uit welk land uw product komt.

Meer weten over het certificaat van oorsprong, of wilt u er een aanvragen? Bekijk de informatie van de KVK.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Lees hoe u een ATA-carnet aanvraagt bij de KVK.

Andere exportdocumenten

Bekijk het overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten op de website van ondernemersvereniging evofenedex.

Exportdocumenten in Israël

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Israëlische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Access2Markets portal licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations'. Denk onder andere aan:

  • een importverklaring;
  • een handelsfactuur;
  • het bijbehorende vrachtdocument.

Producteisen Israël

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Kijk hiervoor op de pagina Producteisen in Israël.

Handelsakkoord EU - Israël

De EU en Israël hebben sinds 2000 een handelsakkoord, met daarin afspraken over afschaffing van invoerrechten voor industriële producten en verlaging van invoerrechten voor enkele landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten. Wil u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de Access2Markets portal.

Kijk op de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de handel met Israël.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Irak kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen, waaronder sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Diverse goederen zijn verboden om in te voeren in Israël. Kijk hiervoor in de Access2Markets portal. Onder het hoofdstuk 'Prohibited Imports' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Israël mag exporteren. Voer eerst de HS-code en het land in.

Meer weten?

Vragen over exportregels in Israël?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs voor gratis advies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?