Zakendoen in Mongolië

Gepubliceerd op:
12 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2023

Mongolië is een land met bergen, woestijnen, steppen en toendra's. Het is ook een land waar kansen liggen voor ondernemers. Maar hoe doet u zaken in Mongolië? Welke mogelijkheden zijn er? En waar vindt u informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Mongolië.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Mongolië? Neem contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk kunnen we u helpen om van uw export naar Mongolië een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Mongolië

Mongolië is een land met een rijke geschiedenis. Van het eens enorme Mongoolse rijk, het rijk van de beruchte Dzjenghis Khan en van de bloeiende 15e en 16e eeuw, is niet veel meer over. Na een lang communistisch bewind in de 20e eeuw, werd het huidige Mongolië in 1990 een democratie. Tegenwoordig is Mongolië een semi-presidentiële republiek, ingeklemd tussen de grootmachten China en Rusland.

In Mongolië leven zo’n 3,4 miljoen mensen (2021). Bijna de helft daarvan woont in hoofdstad Ulaanbaatar. Een groot deel van de etnische Mongolen woont in China, in een autonoom Mongools gewest binnen het Chinese rijk. De Khalkha-Mongolen vormen verreweg de grootste etnische groepering (circa 80% van de bevolking). De officiële taal is Mongools, de grootste religie het Boeddhisme.

De laatste 25 jaar heeft Mongolië een inhaalslag gemaakt op het gebied van scholing en gezondheidszorg. De kindersterfte is gedaald en meer kinderen gaan naar school.

Economie van Mongolië

De economie van Mongolië vertoont het laatste decennium ononderbroken groei. De grootte van die groei schommelt flink. Dat is vooral toe te schrijven aan prijsschommelingen en aan toe- en afnemende buitenlandse investeringen. Daarnaast had de coronacrisis een negatieve impact op de economische groei van Mongolië.

Van oudsher is Mongolië een agrarisch land. Het land werd lang bevolkt door nomaden die met kuddes over de steppe trokken. Tegenwoordig trekt ook de bevolking in Mongolië in toenemende mate naar de stad. De economie van Mongolië draait grotendeels op de export van mijnbouwproducten naar China, zoals goud, koper, kolen en tin. De schommelende prijzen vormen een risico voor de Mongolische economie. Een ander risico is de afhankelijkheid van Russische energie.

Handel Nederland - Mongolië

Voor Nederland staat Mongolië op nummer 131 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2021), een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Kaapverdië en Guyana. In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Mongolië € 55,0 miljoen.

Meer weten? Bekijk onze factsheet over Mongolië.

Handelsrelatie EU - Mongolië

Mongolië valt onder het Algemeen Preferentieel Stelsel (GSP+) van de EU. Dit betekent dat veel producten tegen verlaagde invoerrechten of nultarieven geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie in de tabel van handelsakkoorden.

Zakelijke kansen in Mongolië

In Mongolië zijn organisaties als de World Bank, de Asian Development Bank (ADB) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) volop actief met projecten. Voor aanbestedingen voor die projecten bekijkt u de websites van deze organisaties.

Ook de website Invest in Mongolia biedt informatie over investeren in Mongolië. Op deze Engelstalige site van de Mongolische overheid vindt u ook informatie over kansrijke projecten, evenementen en het laatste economische nieuws uit Mongolië.

Vragen? Neem contact op met ons

Heeft u vragen over het zakendoen in Mongolië? Of bent u op zoek naar zakenpartners in dit land? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Mongolië. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Ondernemen in Mongolië

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Mongolië. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Mongolië staat op plaats 81 in de Ease of Doing Business (2020).

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Mongolië mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Mongolië

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Mongolië is aangesloten bij de ATA-conventie. U kunt bij tijdelijke invoer in de meeste gevallen een ATA Carnet gebruiken.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Peking (China) staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Mongolië. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Mongolië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?