Zakelijke kansen in de Nordics & Baltics

Gepubliceerd op:
9 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2024

Nederlandse ondernemers doen al eeuwenlang zaken met de landen van Nordics & Baltics. Wat zijn de zakelijke kansen in deze regio en wie kan u helpen deze kansen te verzilveren?

Kansen in de Nordics

De zakelijke kansen in de Nordics zijn even divers als de landen zelf. Toch is er een aantal sectoren waar (bijna) alle landen van de Nordics zich op richten. Met name gezondheidszorg en sectoren die zich bezighouden met duurzaamheid zijn kansrijk voor Nederlandse ondernemers.

Gratis rapport: kansen waterstofsector Nordics

De Nordics bieden veelbelovende kansen voor Nederlandse bedrijven om samen te werken en een groene waterstofeconomie te ontwikkelen. Benieuwd naar uw kansen in Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Finland? Vraag het gratis marktrapport aan.

Kansen in Denemarken

Denemarken biedt kansen in gezondheidszorg en duurzame energie. Maar ook voor ondernemers in de duurzame bouw en voor producenten van vleesvervangers is de Deense markt interessant.

Bekijk alle zakelijke kansen in Denemarken.

Kansen in Finland

Voor ondernemers in de sectoren ICT, gaming, gezondheidszorg, (duurzame) energie, bouw- en infrastructuur biedt Finland volop kansen. 

Bekijk alle zakelijke kansen in Finland.

Kansen in IJsland

Ook IJsland is een interessant land voor Nederlandse ondernemers. Vooral de sectoren ICT, duurzame energie (vooral geothermisch), watersector en toerisme zijn kansrijk.

Bekijk alle zakelijke kansen in IJsland.

Kansen in Noorwegen

Noorwegen biedt onder meer kansen in de sectoren energie, elektrisch vervoer, aquacultuur, duurzame bouw, gezondheidszorg en ICT. Ook de agrifoodsector kan interessant zijn voor Nederlandse ondernemers.

Bekijk alle zakelijke kansen in Noorwegen.

Kansen in Zweden

Zweden biedt kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van infrastructuur, cyberveiligheid en duurzame bouw. Maar ook voor bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor circulaire economie, gezondheidszorg, duurzame mobiliteit en smart cities is Zweden interessant.

Bekijk alle zakelijke kansen in Zweden.

Kansen in de batterijsector Nordics

De batterijsector is in opkomst in Noorwegen, Zweden en Finland. Deze landen werken aan duurzame oplossingen voor het wereldwijde tekort aan elektriciteit. Ook kan de batterijsector zorgen voor werkgelegenheid en economische groei in de Nordics. Dat biedt ook kansen voor u als Nederlandse ondernemer, bijvoorbeeld op het gebied van montage en recycling.

Meer weten? Lees het rapport The Nordic Battery Value Chain van Business Sweden. Met data en informatie over de waardeketen van de batterijsector in de Nordics.

Kansen in de Baltics

Energiesector: waterstof en offshorewind

De Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) hebben zich ontwikkeld als veelbelovende regio's voor waterstofinnovaties. Daarnaast starten in 2023 de eerste offshorewindprojecten met een mogelijke marktwaarde van meer dan € 20 miljard. De Baltics bieden grote marktkansen voor Nederlandse ondernemers in de offshore-waterstofinnovaties en -windproductie. Maar denk ook aan onderzoek, technisch ontwerp, transport, installatie en onderhoud.

Rail Baltica

De Baltische landen voeren een groot project uit om hun spoorwegen beter aan te laten sluiten op het Europese spoorwegnetwerk. Het project loopt tot en met 2025 en levert verschillende kansen op voor Nederlandse ondernemers. Denk hierbij aan:

  • spoorbouw;
  • software voor spoorinfrastructuur;
  • belastingadvies voor spoorinfrastructuur;
  • marktstudies voor spoorinfrastructuur.

U vindt de aanbestedingen voor dit project op de officiële website van Rail Baltica en door te zoeken op de aanbestedingenwebsite van de EU.

Kansen in Estland

Behalve Rail Baltica en duurzame energie zijn er in Estland zakelijke kansen op het gebied van ICT.

Bekijk alle zakelijke kansen in Estland.

Kansen in Letland

Kansrijke sectoren in Letland zijn onder meer duurzame bouw en windenergie. Ook Rail Baltica biedt Nederlandse ondernemers volop kansen.

Bekijk alle zakelijke kansen in Letland.

Kansen in Litouwen

Litouwen is actief bezig met de ontwikkeling van windenergie. Dit levert kansen op voor Nederlandse ondernemers op het gebied van windparkontwikkeling, offshore-installatie en engineering.

Bekijk alle zakelijke kansen in Litouwen.

Zakelijke kansen op BNR Nieuwsradio

Op BNR Nieuwsradio besprak onze directeur Internationale programma's Tjerk Opmeer zakelijke kansen in het buitenland. Bekijk hier de uitzending over:

Meer weten?

Meer weten over zakelijke kansen in de Nordics & Baltics?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?