Exportregels Pakistan

Laatst gecontroleerd op:
11 september 2023
Gepubliceerd op:
22 mei 2020

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Pakistan exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Pakistaanse markt.

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Pakistan vervoert, moet u ervoor zorgen dat ze aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Zo zijn er voor bijvoorbeeld medische apparaten specifieke etiketeisen.

De Pakistan Standards and Quality Control Authority (PSQCA) bepaalt de nationale standaarden en normen. Voldoen uw producten niet aan de Pakistaanse eisen? Dan mogen ze daar niet op de markt gebracht worden.

Kijk voor meer informatie in de Access2Markets portal, onder de kopjes 'Packaging and Labelling Requirements' en 'Standardisation'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Uw producten exporteren naar Pakistan

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen. Lees onze informatie over Incoterms.

Vind ook meer informatie over Incoterms op de site van de KVK en lees over het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

  • Producteisen
  • Registratie van de exportproducten
  • Benodigde exportdocumenten
  • Vergunningen
  • Invoerrechten

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan Exporteren buiten de EU: Access2Markets.

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en het land in.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u bewijzen uit welk land uw product komt. Wilt u hierover meer weten, of wilt u een certificaat van oorsprong aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen in Pakistan kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Pakistan

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de douane in Pakistan aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Access2Markets portal licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Requirements for Import Formalities' (vul eerst de HS-code in).

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Voor voedsel is bijvoorbeeld een kwaliteitscertificaat nodig. Indien van toepassing moet ook een halalcertificaat aangeleverd worden. Kijk voor alle informatie in de Access2Markets portal.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Pakistan is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is belangrijk dat u onderzoekt welke specifieke eisen er in Pakistan gelden voor uw product. Lees onze pagina over halalcertificering.

Handelsrelatie EU - Pakistan

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren. Kijk op de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de handel met Pakistan.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Pakistan kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen, waaronder sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Diverse producten zijn verboden om in te voeren in Pakistan. Zo is het verboden om goederen uit of gemaakt in Israël of India in te voeren.

Een overzicht vindt u ook in de Access2Markets portal. Onder het hoofdstuk 'Prohibited Imports' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Pakistan mag exporteren. Vul eerst de HS-code en het land in.

Vragen over exportregels in Pakistan?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de exportregels in Pakistan? Of andere vragen over ondernemen in Pakistan? Neem dan contact op met onze adviseurs voor gratis advies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?