Exportregels Qatar

Gepubliceerd op:
19 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
23 juli 2020

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Qatar exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Qatarese markt.

Let op: hieronder is slechts grofweg opgesomd waaraan u moet denken bij de export van goederen. Bovendien veranderen regels vaak. Laat u daarom altijd goed informeren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gesprek met een van onze regio-experts. Samen met het Nederlands netwerk van ambassades en consulaten in Qatar helpen we u om van uw export naar Qatar een succes te maken.

Access2Markets: de bron over exportregels

Exporteren naar landen buiten de EU

De Access2Markets portal van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen
 • registratie van de exportproducten
 • benodigde exportdocumenten
 • vergunningen
 • invoerrechten

Heeft u niet eerder met de Access2Markets portal gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Access2Markets portal.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Voer eerst uw HS-code in.

Handelsrelatie EU - Qatar

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Lees meer over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen.

Maar kijk ook op de website van de Europese Unie voor meer informatie over de handel met de Golfstaten.

Voldoen aan product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Qatar laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat ze aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering. Voldoen uw producten niet aan de in Qatar geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Kijk voor meer informatie in de Access2Markets portal, onder het kopje 'Packaging, Marking and Labelling Requirements'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Qatar is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is belangrijk dat u onderzoekt welke specifieke eisen er in Qatar gelden voor uw product. Lees meer over halalcertificering.

Andere certificaten

Lees meer over de export- en keuringscertificaten die Nederlandse instanties uitgeven.

Uw producten exporteren naar Qatar

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms en het eventueel uitbesteden van logistiek.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt.

Meer weten over certificaat van oorsprong of wilt u er een aanvragen? Kijk dan op de pagina van de Kamer van Koophandel (KVK) over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met KVK via de telefoon of chat.

ATA-Carnet bij tijdelijke invoer

Qatar is sinds vorig jaar aangesloten bij het ATA-carnet. Het land staat nog niet op de laatste landenlijst (pdf) van de Kamer van Koophandel maar is intussen wel aangesloten. De website van Qatar Chamber heeft meer informatie over de voorwaarden van het ATA-carnet in Qatar.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Qatar

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Qatarese douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Access2Markets portal licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations' (vul eerst het land en de HS-code in). Denk onder andere aan:

 • kopie handelsregistratiecertificaat
 • certificaat van niet-preferentiële oorsprong
 • vrachtbrief of luchtvrachtbrief
 • factuur
 • leveringsbon
 • paklijst

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. In de Access2Markets portal leest u meer over certificaten die nodig zijn in Qatar. Vul eerst het land en de HS-code in.

Inschakelen van een agent: agentenwetgeving in Qatar

In het algemeen mag de import van goederen in Qatar alleen worden uitgevoerd door lokale agenten. Zij moeten zijn ingeschreven als importeur én lid zijn van de Qatar Chamber of Commerce and Industry (QCCI). Die registratie wordt alleen verleend aan inwoners van Qatar of de Gulf Cooperation Council (GCC). Buitenlandse bedrijven moeten daarom gewoonlijk agenten inschakelen om hun producten te verkopen.

De Access2Markets portal heeft hier meer informatie over (kopje 'Import Regulations', vul eerst het land en de HS-code in). Daar is ook een voorbeeld van een agentencontract te vinden. De douane van Qatar heeft de Customs Law (pdf) online gezet. Hoofdstuk 10 (pagina 70) gaat over agentenwetgeving.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen – ook wel standaarden – zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld de eisen voor veiligheid.

Goederen die in Qatar worden geïmporteerd, moeten voldoen aan de normen die zijn ontwikkeld door de Qatar General Organization for Standards and Metrology (QGOSM) of de GCC Standardization Organization (GSO). De Access2Markets portal heeft hier meer informatie over (onder het kopje 'Standardisation', vul eerst het land en de HS-code in). Daar staat ook meer informatie over de samenwerking tussen de GSO en de nationale instanties voor standaarden.

Qatar is lid van de International Standards Organization (ISO).

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Qatar telt diverse goederen die verboden zijn om in te voeren. Ook hiervoor kunt u terecht op de Access2Markets portal. Onder het hoofdstuk 'Used Goods and Prohibited goods' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Qatar mag exporteren (vul eerst het land en de HS-code in).

Meer informatie

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?