Producteisen Saoedi-Arabië

Gepubliceerd op:
17 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2020

In Saoedi-Arabië moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Vind het in de Access2Markets portal

We verwijzen op deze pagina vaak naar de Access2Markets portal. Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over de Access2Markets portal helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Saoedi-Arabië exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

Gereguleerde producten moeten voldoen aan de normen van de Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Als er geen specifieke Saoedi-Arabische normen bestaan, moeten de goederen voldoen aan de normen van de GCC (Gulf Cooperation Council) standaardisatieorganisatie GSO of van toepassing zijnde ISO-normen.

In 2018 is SASO gestart met het productveiligheidsprogramma SALEEM. Dit programma zal uiteindelijk de meeste producten omvatten die naar Saudi-Arabië worden geëxporteerd. Kijk hiervoor ook in de Access2Markets portal. Onder het kopje 'Standardisation' vindt u meer informatie over standaarden en SALEEM. Vul eerst de HS-code in.

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In Saoedi-Arabië is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland.

In de Access2Markets portal vindt u meer informatie over dit conformiteitscertificaat (CoC). De procedures voor de afgifte van een CoC worden momenteel herzien en geleidelijk vervangen door SALEEM (zie ook het kopje 'Voldoen aan standaarden en normen'). Kijk ook voor meer informatie op:

Pre-shipmentinspectie

Sommige producten moeten ook aan pre-shipmentinspectievereisten voldoen als ze worden geïnspecteerd voor de afgifte van een CoC. Kijk voor meer informatie over de pre-shipmentinspectie in de Access2Markets portal. 

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Saoedi-Arabië is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Saoedi-Arabië. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Vlees en vleesproducten moeten de indicatie dragen dat zij zijn vervaardigd volgens de islamitische regels. Voor verschillende soorten producten die in contact komen met het menselijk lichaam (bijvoorbeeld tandpasta en andere cosmetische producten) is een bijbehorend certificaat of halallabel ook sterk aan te bevelen. Zie de Access2Markets portal (het kopje 'Food stuffs and animal feed') voor meer details. Vul eerst de HS-code in.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWA Mest Documenten bij export van mest.

De landenpagina Saoedi-Arabië van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Saoedi-Arabië wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, groenten en fruit en sierteelt.

Kijk ook in de Access2Markets portal of er momenteel sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden in Saoedi-Arabië.

Verpakkings- en etiketteringseisen in Saoedi-Arabië

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Specifieke etiketterings- en verpakkingseisen voor veel producten in Saoedi-Arabië

In de Access2Markets portal vindt u meer informatie bij het kopje 'Marking, Packaging and Labelling Requirements' (vul eerst de HS-code in). De Access2Markets portal heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor (onder andere):

  • pootaardappelen
  • voedsel
  • tabak
  • mest
  • pesticiden
  • cosmetica
  • medische apparaten

Komt u er niet uit met deze informatie? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Saoedi-Arabië? Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?