Producteisen Saoedi-Arabië

Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2023
Gepubliceerd op:
17 augustus 2012

In Saoedi-Arabië moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Saoedi-Arabië exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

Gereguleerde producten moeten voldoen aan de normen van de Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Het is mogelijk dat er geen specifieke Saoedi-Arabische normen bestaan voor een type product. Dan moeten de goederen voldoen aan de normen van de GCC (Gulf Cooperation Council) standaardisatieorganisatie GSO of de ISO-normen.

SALEEM is het productveiligheidsprogramma van SASO. Dit programma bevat procedures voor 45 productgroepen die naar Saudi-Arabië worden geëxporteerd. Kijk hiervoor ook in de Access2Markets portal. Onder het kopje 'Standardisation' vindt u meer informatie over standaarden en SALEEM. Vul eerst de HS-code en het land in.

Vind het in de online portal Access2Markets

We verwijzen op deze pagina vaak naar de online portal Access2Markets.

Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In Saoedi-Arabië is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland. Op de website van de Europese Commissie vindt u een lijst met Nederlandse bedrijven die producten testen.

In het kader van het SALEEM-programma moet als eerste stap een PCoC (Product Certificate of Conformity) worden verkregen. In de Access2Markets portal vindt u meer informatie over dit productconformiteitscertificaat (PCoC) onder het kopje 'Standardisation'. Kijk ook voor meer informatie op:

Verzendcertificaat

Als tweede stap van het SALEEM-programma moet voor elke daadwerkelijke zending een verzendcertificaat worden verkregen. Dit certificaat heet Shipment Certificate of Conformity (SCoC). U vraagt deze certificaten online aan via het SABER-portaal. SABER is een platform voor conformiteitsbeoordeling.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Saoedi-Arabië is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Saoedi-Arabië. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Vlees en vleesproducten moeten de indicatie dragen dat zij zijn vervaardigd volgens de islamitische regels. Voor verschillende soorten producten die in contact komen met het menselijk lichaam (bijvoorbeeld tandpasta en andere cosmetische producten) is een bijbehorend certificaat of halallabel ook sterk aan te bevelen. Zie de Access2Markets portal (het kopje 'Food stuffs and animal feed') voor meer details. Vul eerst de HS-code in.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

De landenpagina Saoedi-Arabië van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Saoedi-Arabië wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, groenten en fruit en sierteelt.

Soms kunnen er sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden. Dat zijn maatregelen die vaak gelden voor de export van voedingsmiddelen. Kijk op Access2Markets op de pagina van handelsbarrières. Vul het land in. Hier vindt u alle handelsbelemmeringen, en ook eventuele sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Verpakkings- en etiketteringseisen in Saoedi-Arabië

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bepaalde minimuminformatie voor etiketten

Over het algemeen gelden er specifieke etiketteringseisen voor commerciële en industriële goederen. Etiketten van producten moeten bepaalde minimuminformatie bevatten. Denk aan naam en type van het product, naam en adres van de importeur en nog diverse andere eisen.

Lees alle eisen na in de online portal Access2Markets bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling Requirements' onder Procedures en Formaliteiten (overzicht). Vul eerst het land en de HS-code in. De Access2Markets portal heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor (onder andere):

  • pootaardappelen
  • voedsel
  • tabak
  • mest
  • pesticiden
  • cosmetica
  • medische apparaten

in Saudi-Arabië is een etiket van het land van oorsprong ook verplicht. Lees hier meer over in Access2Markets bij het kopje 'Country of Origin Labelling'.

Komt u er niet uit met deze informatie? Neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Saoedi-Arabië?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?