Exportregels Servië

Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2024
Gepubliceerd op:
22 mei 2020

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Servië exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Servische markt.

Voldoen aan Servische product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Servië laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Als dit niet het geval is, mogen zij daar niet op de markt worden gebracht.

Specifieke producteisen

U vindt de actuele producteisen voor Servië in Access2Markets. Vul hiervoor uw HS-goederencode, oorsprongsland en bestemmingsland in. Heeft u niet eerder informatie opgezocht in deze databank? Gebruik dan ons stappenplan voor Access2Markets.

Algemene producteisen

Er zijn ook algemene producteisen die voor productengroepen gelden. U vindt deze ook in Access2Markets na het invullen van uw HS-code, oorsprongsland en bestemmingsland. Kijk dan in het hoofdstuk 'Procedures and formalities' bij 'Overview' onder de volgende kopjes:

 • 'Standards and conformity': hier leest u onder andere of u een conformiteitscertificaat nodig heeft voor uw product, en waar u deze aanvraagt.
 • 'Packaging, Labelling and Marking Requirements': hier vindt u informatie over verpakkingseisen voor specifieke productgroepen en verplichte conformiteitsmarkering.

Uw producten exporteren naar Servië

De uitvoeraangifte

Als u uw producten gaat exporteren buiten de Europese Unie, moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms (KVK) en het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Access2Markets: de bron over exportregels

Het portaal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van de exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons Stappenplan Access2Markets.

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Bekijk dan de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en land in.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong bewijst u uit welk land uw product komt.

Meer weten over het certificaat van oorsprong, of wilt u er een aanvragen? Bekijk de informatie van de KVK.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Lees hoe u een ATA-carnet aanvraagt bij de KVK.

Andere exportdocumenten

Bekijk het overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten op de website van ondernemersvereniging evofenedex.

Exportdocumenten in Servië

Zijn uw goederen bij de Servische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen. Vul uw HS-code, land van oorsprong en land van bestemming in. Kijk daarna onder 'Procedures and formalities'. Hier vindt u onder 'Specific' de documenten die u specifiek nodig heeft voor uw product. Onder het kopje 'general' vindt u informatie over onder meer:

 • het betreffende vrachtdocument (bijvoorbeeld Air Waybill, Rail Waybill, etc.);
 • een handelsfactuur;
 • de Summiere aangifte bij binnenkomst;
 • het 'Single Customs Document';
 • een bewijs van bedrijfsregistratie;
 • een oorsprongscertificaat- of verklaring.

Handelsrelatie EU - Servië

Servië heeft een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst met de EU. Daarin staan onder andere afspraken over verlaging of afschaffing van invoerrechten op verschillende producten. Wil u weten of er lagere invoerrechten gelden voor uw product? Voer dan uw HS-goederencode in Access2Markets in. Zo vindt u de regels voor uw product.

Meer weten? Op de website van de Europese Raad vindt u de officiële inhoud van de overeenkomst met Servië. Verder leest u op onze pagina over Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen meer over dit onderwerp, bijvoorbeeld waar u handelsbelemmeringen kunt melden.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Er zijn een aantal goederen die u niet mag invoeren in Servië. Hieronder vallen bijvoorbeeld chemische stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag, stortafval en nucleair afval.

Kijk voor een overzicht in Access2Markets. Vul eerst uw HS-code, oorsprongsland en bestemmingsland in. Kijk dan in het hoofdstuk 'Procedures and formalities' bij 'Overview' onder het kopje 'Prohibited Imports'. Hier vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Servië mag exporteren.

Meer informatie

Kijk op de website van de Servische douane voor meer informatie over exportregels in Servië.

Heeft u nog vragen over exportregels?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?