Exportregels Servië

Gepubliceerd op:
22 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2020

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Servië exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Servische markt.

Om uw product te exporteren, moet u rekening houden met een aantal zaken. Zo moet uw product voldoen aan bepaalde Servische eisen en moet u de juiste formaliteiten regelen in Nederland en in Servië. Deze pagina wijst u de weg naar de juiste informatie over deze onderwerpen.

Let op: hieronder is slechts grofweg opgesomd waaraan men moet denken bij de export van goederen. Bovendien veranderen regels vaak. Laat u daarom altijd goed informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gesprek met een van onze regio-adviseurs. Samen met de Nederlandse ambassade helpen we u om van uw export naar Servië een succes te maken.

Access2Markets: de bron over exportregels

Het portaal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van de exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: Access2Markets Portal.

Komt u er toch niet uit of heeft u andere vragen over de export naar Servië? Neem dan contact op voor een afspraak met een van onze regio-adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Handelsrelatie EU - Servië

Servië heeft een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst met de EU. Daarin staan onder andere afspraken over verlaging of afschaffing van invoerrechten op verschillende producten. Wil u weten of er lagere invoerrechten gelden voor uw product? Voer dan uw HS-goederencode in Access2Markets in. Zo vindt u de regels voor uw product.

Meer weten? Op de website van de Europese Raad vindt u de officiële inhoud van de overeenkomst met Servië. Verder leest u op onze pagina over Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen meer over dit onderwerp, bijvoorbeeld waar u handelsbelemmeringen kunt melden.

Voldoen aan Servische product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Servië laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Als dit niet het geval is, mogen zij daar niet op de markt worden gebracht.

Specifieke producteisen

U vindt de actuele producteisen voor Servië in Access2Markets. Vul hiervoor uw HS-goederencode, oorsprongsland en bestemmingsland in. Heeft u niet eerder informatie opgezocht in deze databank? Gebruik dan ons stappenplan voor Access2Markets.

Algemene producteisen

Er zijn ook algemene producteisen die voor productengroepen gelden. U vindt deze ook in Access2Markets na het invullen van uw HS-code, oorsprongsland en bestemmingsland. Kijk dan in het hoofdstuk 'Procedures and formalities' bij 'Overview' onder de volgende kopjes:

 • 'Standardisation': hier leest u onder andere of u een conformiteitscertificaat nodig heeft voor uw product, en waar u deze aanvraagt.
 • 'Packaging, Labelling and Marking Requirements': hier vindt u informatie over verpakkingseisen voor specifieke productgroepen en verplichte conformiteitsmarkering.

Uw producten exporteren naar Servië

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms en het eventueel uitbesteden van logistiek.

Exportdocumenten in Nederland

U moet ook uw exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. Welke documenten u nodig heeft, ligt aan uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u bewijzen uit welk land uw product komt. Wilt u hierover meer weten, of wilt u een certificaat van oorsprong aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk monsters, tentoonstellingsmateriaal of foto, video- of filmmateriaal in? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en zijn de douaneprocedures eenvoudiger. U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt van land tot land.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Servië

Zijn uw goederen bij de Servische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen. Vul uw HS-code en land in en kijk in het hoofdstuk 'Procedures and Regulations'. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over:

 • het betreffende vrachtdocument (een Bill of Lading bij scheepvaart en een Air Waybill in het geval van luchtvracht);
 • een handelsfactuur;
 • de Summiere aangifte bij binnenkomst;
 • het 'Single Customs Document';
 • een bewijs van bedrijfsregistratie;
 • een paklijst;
 • een oorsprongscertificaat- of verklaring.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Er zijn een aantal goederen die u niet mag invoeren in Servië. Hieronder vallen bijvoorbeeld chemische stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag, stortafval en nucleair afval.

Kijk voor een overzicht in Access2Markets. Vul eerst uw HS-code, oorsprongsland en bestemmingsland in. Kijk dan in het hoofdstuk 'Procedures and formalities' bij 'Overview' onder het kopje 'Prohibited Imports'. Hier vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Servië mag exporteren.

Meer informatie

Kijk op de website van de Servische douane voor meer informatie over exportregels in Servië.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?