Exportregels Singapore

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2021
Gepubliceerd op:
20 november 2017

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Singapore exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Singaporese markt.

Om uw product te exporteren, moet u rekening houden met een aantal zaken. Zo moet uw product voldoen aan bepaalde Singaporese eisen en moet u de juiste formaliteiten regelen in Nederland en in Singapore. Deze pagina wijst u de weg naar de juiste informatie over deze onderwerpen.

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt bij export naar Singapore. Heeft u informatie op maat nodig? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Access2Markets-portal

Exporteren naar landen buiten de EU

De portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen
 • registratie van exportproducten
 • benodigde exportdocumenten
 • vergunningen
 • invoerrechten
Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: Access2Markets-portal.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Acces2Markets. Voer eerst uw HS-code in.

Komt u er toch niet uit of heeft u andere vragen over de export naar Singapore? Neem dan contact op voor een afspraak met een van onze regio-adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Product- en verpakkingseisen

Zorg dat uw product aan alle regels voldoet, voordat u dat naar Singapore laat vervoeren. Denk aan regels voor uw product, de verpakking, en het etiket. Zolang uw product niet aan de regels voldoet, mag u dat niet op de Singaporese markt brengen.

In de Access2Markets-portal leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Singapore.

Handelsakkoord EU–Singapore

Op 21 november 2019 is het handelsakkoord tussen de EU en Singapore in werking getreden. Vanaf die datum heeft Singapore alle nog bestaande invoerrechten op EU-producten afgeschaft. Ook zijn technische en non-tarifaire handelsbelemmeringen in verschillende sectoren weggenomen.

Welke gevolgen het handelsakkoord voor u heeft, hangt af van uw sector en van de manier waarop u handelt of wilt handelen met Singapore. Als u gebruik wil maken van de mogelijkheid om goederen vrij van invoerrechten in Singapore in te voeren, dan moet u kunnen aantonen dat de goederen van oorsprong uit de EU komen.

Meer informatie over specifieke regels die gelden, vindt u in Mededeling 10 van de Douane die gaat over het Vrijhandelsakkoord met Singapore. Informatie over het handelsakkoord kunt u vinden op de Singapore-pagina van de Europese Commissie. Hier vindt u ook statistieken, factsheets, ervaringen van exporteurs en de tekst van het vrijhandelsakkoord.

Algemene informatie over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen leest u op onze pagina handelsakkoorden en handelsbelemmeringen.

Exporteren naar Singapore

Uitvoeraangifte

Omdat u producten wilt exporteren naar een land buiten de Europese Unie (EU), moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A). Deze aangifte geldt voor alle goederen die:

 • in de EU zijn gemaakt;
 • hier op de markt zijn gebracht;
 • de EU verlaten.

Na toestemming van de Douane mag u de goederen naar een douanekantoor van uitgang brengen en meldt u wanneer de goederen de EU daadwerkelijk gaan verlaten.

Kijk verder op de website van de Douane hoe u uitvoeraangifte doet en aan welke formaliteiten u moet voldoen als goederen daadwerklijk de EU gaan verlaten.

Invoer in Singapore

Zijn uw goederen bij de Singaporese douane aangekomen? Zorg dat de documentatie alvast klaarstaat. In het hoofdstuk 'Procedures and Formalities' van de Acces2Markets-portal staat wat u moet regelen. (Vul eerst het land en de HS-code in.) Denk onder meer aan:

 • een handelsfactuur;
 • het betreffende vrachtdocument (een Bill of Lading bij scheepvaart en een Air Waybill in het geval van luchtvracht);
 • een paklijst.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten is het belangrijk waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt. Wilt u hierover meer weten, of wilt u een certificaat van oorsprong aanvragen? Kijk dan op de pagina van de Kamer van Koophandel (KVK) over het certificaat van oorsprong. U kunt contact opnemen met de KVK via telefoon of chat.

Speciale vergunningen

Singapore eist in sommige gevallen bijzondere invoervergunningen. Of voor uw goederen een bijzondere invoervergunning van toepassing is en bij welke controlerende instantie u een vergunning kunt aanvragen vindt u op de website van de douane in Singapore.

Verboden producten

In het algemeen geldt dat er een invoerverbod is voor goederen die de sociale fatsoensnormen overschrijden of een bedreiging vormen voor gezondheid, beveiliging en veiligheid. Een volledige lijst van verboden producten vindt u op de website van de douane in Singapore.

Verzekeren

Als exporteur kunt u zich verzekeren tegen het risico dat een buitenlandse klant niet betaalt. Maar soms bieden verzekeraars en banken geen dekking. Bijvoorbeeld bij grote transacties, lange betalingstermijnen of vanwege de situatie in een land. De overheid steunt ondernemers in die gevallen via Atradius Dutch State Business.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen bij uw klant te krijgen, moet u ook de logistiek regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen. Bekijk de informatie over Incoterms en het eventueel uitbesteden van logistiek.

Andere exportdocumenten

Kijk op de site van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Tijdelijke invoer: ATA-carnet

Voor tijdelijke invoer van goederen in Singapore, bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten voor een tentoonstelling of beurs, kunt u ook gebruikmaken van een ATA-carnet. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.
De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de KVK. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Export strategische goederen en diensten

Handelt uw bedrijf in militaire goederen? Of in goederen die naast een civiele toepassing ook militair gebruikt kunnen worden? Dan gelden strenge regels zowel voor de export uit de EU als voor de invoer in Singapore. Strategische goederen zijn:

 • militaire goederen, zoals vuurwapens en munitie;
 • goederen die zowel civiel als militair te gebruiken zijn, zoals nachtkijkers of chemicaliën (dual-use).

Ook de handel in strategische diensten en software is gebonden aan de strenge regels. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor uw goederen of diensten? U vindt antwoorden op veelgestelde vragen over strategische goederen op rijksoverheid.nl.
Een vergunning voor de export van uw strategische goederen of diensten vraagt u in Nederland aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane.

Voor de invoer van strategische goederen of diensten in Singapore gelden ook specifieke vereisten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de douane in Singapore.

Meer weten?

Vragen over exporteren naar Singapore?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?