Zakelijke kansen in Singapore

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023

Singapore is een open economie met veel mogelijkheden voor ondernemers. De stadstaat heeft een gunstige geografische ligging en beschikt over uitstekende infrastructuur. Het land is klein en heeft weinig natuurlijke hulpbronnen waardoor het afhankelijk is van import. Nederland heeft een goede en betrouwbare reputatie in Singapore. Ontdek waar de meeste kansen liggen voor uw bedrijf.

Green Plan 2030 en circulaire economie

In Green Plan 2030, een gezamenlijke strategie van 5 ministeries, kijkt Singapore breder naar duurzaamheid en het leefbaar en groen houden van de stadstaat. De overheid stelt hierin concrete 10-jarendoelen binnen de pijlers City in Nature, Sustainable Living, Energy Reset, Green Economy & Government and Resilient Future.

De overheid wil voor basisbehoeften als energie, voedsel en water minder afhankelijk worden van import en doelen behalen op het gebied van hergebruik van materialen en het terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom komen er investeringen in infrastructuur, innovaties en de circulaire economie. Vooral op dit gebied zijn er kansen voor Nederlandse ondernemers.

Overheidswebsites Singapore

Ministry of Sustainability and the Environment (MSE)
Het ministerie van Duurzaamheid en Milieu is verantwoordelijk voor beleid en internationale samenwerking op het gebied van watermanagement, voedselveiligheid, bestrijden van vervuiling en verduurzaming van Singapore

National Environment Agency (NEA)
Het NEA is een uitvoeringsorganisatie van de overheid, verantwoordelijk voor onder meer afvalverwerking en het verduurzamen hiervan, waterkwaliteit en het verzamelen van gegevens over het weer en de luchtkwaliteit.

Water

Singapore ziet de zeespiegelstijging als een existentiële bedreiging voor het land. Het richtte daarom in 2020 een kust- en overstromingsbeschermingsfonds op van zo'n € 3,1 miljard, dat naar verwachting blijft groeien. Singapore wil daarnaast in de eigen drinkwaterbehoefte voorzien en minder afhankelijk zijn van import.

De Nederlandse watersector in Singapore ziet kansen voor onder meer water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en 'smart water', zoals digitale monitoringsapparatuur. Zij zijn goed georganiseerd en verenigd in het Singapore – Netherlands Water House.

Overheidswebsite Singapore

Public Utilities Board (PUB)
PUB valt onder het ministerie van Duurzaamheid en Milieu en is als Singapore's wateragentschap verantwoordelijk voor de volledige waterkringloop in het land.

Agrofood

In 2030 wil Singapore 30% van de eigen voedselbehoefte lokaal produceren, tegen 10% in 2021. Innovatie en hoogtechnologische landbouw moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit leidt tot interessante samenwerkingen, bijvoorbeeld tussen Wageningen University & Research (WUR) en Nanyang Technological University (NTU). Singapore wordt door multinationals en midden- en kleinbedrijf in de agrofoodsector gebruikt als uitvalshaven voor de Aziatische markt.

Overheidswebsite Singapore

Singapore Food Agency (SFA)
SFA is onderdeel van het ministerie van Duurzaamheid en Milieu en houdt toezicht op de voedselketen, 'van boerderij tot vork'. De SFA is daarnaast verantwoordelijk voor investeringsprogramma's gericht op landbouwinnovaties en het versterken van de lokale productiecapaciteit. Hierbij wordt intensief samengewerkt met voedselproducenten.

Duurzame afvalverwerking

In het Zero Waste Master Plan 2019 heeft Singapore haar ambities vastgelegd voor het terugdringen van afval van onder meer elektronische apparaten (e-waste), voedsel en verpakkingen. De stadstaat streeft naar zo veel mogelijk recycling en hergebruik van afval, met als doel duurzame productie en consumptie. Circulaire afvalverwerking is een belangrijk onderdeel van die ambities.

Hightech en digitalisering

Singapore heeft een goed ontwikkelde hightechsector en zet onder meer in op cyberveiligheid, slimme en elektrische mobiliteit (zie hieronder) en kunstmatige intelligentie. De ambassade werkt nauw samen met de Nederlandse initiatieven 'Nationale Artificial Intelligence Coalitie' en 'Dutch Blockchain Consortium', om zo projecten met elkaar te verbinden.

Overheidswebsites Singapore

Cyber Security Agency of Singapore (CSA)
De uitvoeringsorganisatie CSA is verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van Singapore en valt onder het ministerie van Communicatie en Informatie.

Smart Nation Singapore
Binnen het programma Smart Nation Singapore werkt de stadstaat aan digitalisering van economie, overheid en samenleving en investeert in digitale innovaties en technologieën, onder meer kunstmatige intelligentie.

Gratis rapport: kansen smart industry in halfgeleiderproductie

De Singaporese overheid wil koploper blijven als het gaat om geavanceerde productie van halfgeleiders. Dit levert kansen op in de smart industry, waaronder automatisering en digitalisering. In ons rapport leest u over de volgende kansen:

  • uitbreiding van bedrijfscapaciteit door slimme technieken;
  • helpen van halfgeleiderbedrijven om slim keuzes te maken;
  • geavanceerde automatisering, bijvoorbeeld bij wafelproductie of gebreken opsporen.

Lees de samenvatting of vraag direct het rapport aan.

Slimme en elektrische mobiliteit

Singapore heeft zich ontwikkeld tot proeftuin voor veel 'smart city'-toepassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Als het aan de overheid ligt, ontwikkelt Singapore zich tot een 'car-light society' waarin zelfrijdende elektrische deelauto's en slim openbaar vervoer voor het meeste vervoer zorgen.

Singapore heeft onder meer als doel om in 2030 het aantal laadpunten in de stadstaat te verdubbelen naar 60.000. In dat jaar moeten ook alle nieuwverkochte auto's elektrisch zijn.

Overheidswebsites Singapore

Land Transport Authority (LTA)
LTA is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van alle infrastructuur en transportsystemen zoals spoor- en metrolijnen.

Life sciences & health (LSH)

Met 4% van het bruto binnenlands product (bbp) is de biomedische industrie een belangrijke sector in Singapore. In de hub Biopolis zijn veel centra voor 'research & development' (R&D) van internationale farmaceutische bedrijven gevestigd. Hier vindt onderzoek en productontwikkeling plaats. Ook zijn er op medisch gebied veel mkb-bedrijven en start-ups actief. Er liggen kansen voor innovatieve (digitale) tools en technologieën voor ziektepreventie, 'personalised medicine', zorg op afstand, en oplossingen voor vergrijzing van de ouderenzorg.

De vestiging van het IA-netwerk in Singapore volgt de technologische ontwikkelingen en signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. In januari 2022 verscheen het rapport Gezondheidszorg- en R&D-landschap, dat bestaat uit 4 verschillende deelrapporten.

Aanbestedingen en subsidies

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Aanbestedingskalender Singapore

Bekijk de aanbestedingskalender van de Singaporese overheid.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten Singapore

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Deze staan in de rapportenbibliotheek van RVO. Hieronder vindt u ook een selectie van de belangrijkste sectoren.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?