Marktrapport Spanje: hergebruik van reststromen uit de tuinbouw

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
13 december 2021

Werkt u op het gebied van hergebruik van organische reststromen? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het kansenrapport 'Study of organic waste from fruit and vegetable processing companies in Spain'. Dit is opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de ambassade in Madrid, de NBSO in Barcelona en de LNV-raad. Vraag het Engelstalige rapport op via het formulier op deze pagina.

Rapport 'Study of organic waste from fruit and vegetable processing companies in Spain'

De Nederlandse ambassade in Madrid heeft in november 2021 het Engelstalige rapport 'Study of organic waste from fruit and vegetable processing companies in Spain' gepubliceerd. In dit rapport leest u over de soorten reststromen, de Spaanse wet- en regelgeving en de verschillen per regio. Hiermee heeft u een praktisch overzicht van de stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden in Spanje. Bekijk welke kansen er voor u liggen en hoe u daarop kunt inspelen.

Achtergrond organische reststromen

In de Spaanse tuinbouw wordt er jaarlijks 20 miljoen ton aan groente en fruit geteeld op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan onvermijdelijke reststromen.

Nederlandse kennis en technologie kan een bijdrage leveren aan de hergebruik van deze reststromen. Dit sluit aan bij de Nederlandse beleidsdoelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling en klimaatverandering en het internationaal toepassen van de Nederlandse visie op kringlooplandbouw.

Kansen voor Nederland in de kringlooplandbouw

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Het biedt ook mogelijkheden in de agrifoodsector. Dit een goed moment voor een oriëntatie op de Spaanse markt. Ook door de aangekondigde veranderingen in regelgeving voor het gebruik van reststromen.

Er zijn veel slecht georganiseerde systemen voor de verwerking van afval en reststromen. Daarbij worden in de Spaanse markt momenteel nog weinig nieuwe technologieën toegepast in deze sector. Een groot deel van de organische reststromen wordt als diervoer gebruikt.

Er wordt een toename van de kosten voor de verwerking van afval en reststromen verwacht de komende 5 jaar. Naast kansen in de agrifoodsector speelt de energiesector ook een belangrijke rol in de markt voor verwerking van organische reststromen in Spanje.

Zorg dat u op tijd aanhaakt en laat u informeren. Dit marktrapport vormt een praktisch uitgangspunt.

3 Tips om succesvol zaken te doen in Spanje

1. Zorg dat u de taal spreekt

Om succesvol zaken te doen in Spanje is het spreken van de Spaanse taal essentieel. Met een Spaanstalige website, documentatie en heldere communicatie in het Spaans maakt u een goede indruk. Hierin investeren is de moeite waard.

2. Overweeg het gebruik van lokale studenten en consultants

Het is belangrijk dat u de juiste marktinformatie en een goed netwerk heeft. Om dit alles in het Spaans te organiseren is niet eenvoudig. Overweeg de mogelijkheid lokale partners in te huren.

3. Maak een flexibele planning en houd een lange termijn strategie aan

Door de regionale verschillen kan het soms wat meer tijd kosten om een goed netwerk op te bouwen en de benodigde vergunningen te verkrijgen. Daarom is een flexibele planning belangrijk, maar blijf wel sturen op uw lange termijn strategie.

Ontvang gratis het volledige rapport

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen. Vul het formulier in en ontvang het rapport direct gratis in uw mailbox. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?