Zakelijke kansen in Tsjechië

Gepubliceerd op:
15 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

De economie van Tsjechië levert kansen op in verschillende sectoren, waaronder duurzame energie, afvalbeheer en elektrisch vervoer. Waar liggen de beste kansen voor u?

Afvalbeheer

Hoewel Tsjechië relatief veel afval sorteert vergeleken met de rest van de regio, komt er nog steeds veel op stortplaatsen terecht. Vooral bouw- en sloopwerk levert veel afval op. Op het moment recyclet het land dit afval nog erg weinig.

Tsjechië wil graag meer recyclen en minder storten. Het Tsjechische afvalbeheerplan voor 2015 – 2024 (pdf, Engels) stuurt aan op preventie en recycling. In 2030 mag nog maar 10% van het stedelijk afval gestort worden. Onbewerkt en recyclebaar materiaal mag zelfs helemaal niet meer gestort worden. Dit biedt kansen op het gebied van:

 • het voorkomen van afval;
 • hergebruik en recycling van bouw- en sloopafval;
 • recycling van plastic en blik, inclusief statiegeldsystemen;
 • mechanische sorteertechnologie (voor stedelijk afval);
 • verbrandingsinstallaties;
 • gaswinning uit stortplaatsen.

Duurzame energie

Tsjechië wil in 2030 ongeveer 22% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen. Om dit doel te bereiken richtte het land in 2021 een Moderniseringsfonds op met ruim € 4 miljard aan investeringssubsidies. Ook kwamen er tenders voor het aanleggen van nieuwe hernieuwbare energiebronnen. Meer weten over de stimuleringsmaatregelen? Lees de Engelse vertaling van het Tsjechische Nationale Energie- en Klimaatplan (pdf) op de website van de Europese Commissie. Hierin staan de Tsjechische plannen tot 2030.

Concrete kansen voor Nederlandse bedrijven liggen op het gebied van:

 • biomassa, vooral plantaardige producten uit de bos- en landbouw;
 • zonne-energie, vooral zonnepanelen op commerciële gebouwen;
 • windenergie;
 • energiezuinigheid van gebouwen;
 • stadsverwarming.

Elektrisch vervoer

De sector e-mobility staat in Tsjechië nog in de kinderschoenen. Vergeleken met Nederland en andere Europese landen zijn er nog maar weinig elektrische voertuigen en bijbehorende infrastructuur. Maar dit gaat vanaf 2024 waarschijnlijk veranderen. Tsjechische subsidies en verplichte EU-doelen om CO2-uitstoot van voertuigen te verminderen, stimuleren e-mobility in Tsjechië.

Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • laadinfrastructuur;
 • oplossingen voor energieopslag en opladen;
 • geavanceerde e-mobilitydiensten;
 • slim laden (smart charging).

In oktober 2023 publiceerde de Nederlandse ambassade in Praag samen met RVO een gratis marktrapport over deze kansen.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

Maakindustrie

In de Tsjechische maakindustrie liggen er kansen op het vlak van 'smart industry': innovatieve toepassingen die de productie steeds slimmer en beter maken. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen de industrie ingrijpend veranderen. Kansrijke gebieden zijn bijvoorbeeld:

 • de autosector;
 • autonoom transport en mobiliteit;
 • halfgeleiders;
 • de batterij- en zonnetechnologie;
 • ontwikkeling en productie van hightechapparatuur.

In juli 2021 onderzocht de Nederlandse ambassade in Praag deze kansen samen met RVO. In hun gratis marktrapport leest u meer over de kansen voor Nederlandse bedrijven en hoe u daarop kunt inspelen.

Lees de samenvatting en of vraag het rapport direct aan.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Op internationaalondernemen.nl plaatsen het buitenlandnetwerk en particuliere partijen relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan wisselt.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?