Turkije: bij wie kunt u terecht?

Gepubliceerd op:
15 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2020

Als u zakendoet in het buitenland heeft u weleens hulp nodig van experts ter plaatse. De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul staan klaar voor u als ondernemer. Bij de ambassade zitten ook specialisten op het gebied van innovatie en landbouw.

Natuurlijk kunt u met uw vragen over zakendoen in Turkije altijd terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze RVO-adviseurs helpen u graag verder. Samen kijken we wat u het beste kunt doen.

Kent u de wegen in Turkije al, maar loopt u ter plaatse ergens tegenaan? Of heeft u moeite met bepaalde procedures? Dan kan het ambassadenetwerk u helpen.

Economisch netwerk in Turkije

Het Nederlands economisch netwerk in Turkije wordt gezamenlijk gecoördineerd vanuit de economische afdelingen op de ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanboel. Beide posten hebben medewerkers die zijn gespecialiseerd in een of meer economische thema's.

De economische afdelingen vormen samen met het Landbouw Attaché Netwerk (LAN), de Innovatie-afdeling (IA) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) het economisch netwerk. Het economisch netwerk werkt nauw samen met de Landbouwraad en de honoraire consulaten.

Het Nederlands economisch netwerk in Turkije helpt met:

 • het beantwoorden van handelsvragen;
 • marktscans voor individuele bedrijven om hun kansen op de Turkse markt in te schatten;
 • het geven van advies en bijstand aan consortia van bedrijven;
 • het organiseren van handelsmissies naar Turkije;
 • het doen aansluiten van het Nederlandse aanbod op de Turkse vraag (inclusief Turks-Nederlandse relaties tussen provincies en gemeenten);
 • het, via Turkse organisatoren, vragen en sponsoren van Nederlandse professionals voor evenementen van wereldniveau in Turkije;
 • het behartigen van Nederlandse handelsbelangen (bijvoorbeeld door bezoeken aan centrale en lokale autoriteiten).

Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché (IA) netwerk werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie Attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland. Het IA-netwerk signaleert kansen en helpt om Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden in het buitenland te versterken.

De Innovatie Attaché voor Turkije bevindt zich op het consulaat-generaal te Istanbul en richt zich op de volgende onderwerpen:

 • het koppelen van Nederlandse kennis over slimme en groene mobiliteit aan de uitdagingen die Istanbul heeft op het vlak van mobiliteit;
 • het ontdekken van ontwikkelingen rond circulaire economie in Turkije en die koppelen aan Nederlandse expertise;
 • het organiseren van activiteiten op het gebied van nanotechnologie om te ontdekken hoe Nederlandse en Turkse kennis op dit gebied elkaar kan versterken;
 • het ontsluiten van Nederlandse innovatie-ecosystemen richting Turkse bedrijven, samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Landbouw Attaché Netwerk

Turkije is een landbouwgrootmacht in de regio. De regio's van het land hebben verschillende klimaatomstandigheden, waardoor vrijwel alle vormen van landbouw, tuinbouw en visserij er te vinden zijn. Handelsstromen van en naar Nederland die te maken hebben met agro & food vertegenwoordigen op jaarbasis ongeveer € 1 miljard.

Het landbouwteam in Ankara behartigt de Nederlandse belangen op het gebied van land- en tuinbouw, visserij, natuur, en voedselverwerkende industrie in Turkije. Het landbouwteam doet dit samen met de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah ook in Israël en de Palestijnse Gebieden. Het team stimuleert samenwerking op het gebied van agrofood. Daarnaast doen ze aan handelsbevordering door middel van missies, beursdeelnames en promotie van Nederlandse agrofoodbedrijven en agrofoodkennisinstellingen zoals de WUR.

U kunt bij het landbouwteam terecht met vragen over:

 • marktinformatie en contactgegevens, inclusief advies en bemiddeling;
 • signaleren van trends en ontwikkelingen in agro & food;
 • organiseren en faciliteren van promotionele activiteiten, zakelijke missies, beursdeelnames en netwerkgelegenheden;
 • informatie over Turkse wet- en regelgeving;
 • fytosanitaire en veterinaire markttoegangproblemen;
 • contact leggen met Turkse kennisinstellingen, overheden of bedrijven.

Het landbouwteam in Ankara is deel van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN). Dit netwerk ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. Het LAN bestaat uit 57 afdelingen over de hele wereld en kan u helpen in ongeveer 77 landen.

Waar kunt u in Turkije verder terecht

Bent u op zoek naar een agent, distributeur of samenwerkingspartner in Turkije? Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de volgende kamers van koophandel en/of investeringskantoren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?