Marktrapport Californië: kansen in waterstof

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2022
Gepubliceerd op:
9 februari 2022

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de ambassade, consulaten-generaal, NBSO's, de landbouwraad en het IA-netwerk publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in de Verenigde Staten. Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Market Scan of the California Hydrogen Sector'. U kunt het rapport opvragen via het formulier op deze pagina.

Rapport 'Market Scan of the California Hydrogen Sector'

Het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco heeft in mei 2021 het Engelstalige rapport 'Market Scan of the California Hydrogen Sector' gepubliceerd. Het beschrijft de waterstofsector in Californië en kansen die daar liggen voor Nederlandse bedrijven. Ook geeft het een overzicht van lopende projecten in deze sector.

Achtergrond van de waterstofsector in Californië

Californië investeert enorm in duurzame technologie voor de transportsector, tegen klimaatverandering en voor een betere luchtkwaliteit. De staat aan de Amerikaanse westkust loopt voorop in waterstof. Het doel is om CO2-neutraal te zijn in 2045. Interessante ontwikkelingen zijn op komst, en waterstof moet op steeds meer plekken worden ingezet de komende decennia.

Waar liggen de kansen voor de Nederlandse waterstofsector?

Californië ondergaat een snelle ontwikkeling op het gebied van waterstof. Zoals in Amerika gebruikelijk gaat het om forse investeringen. Samenwerking tussen de VS en Nederland richt zich op het verzamelen, analyseren en delen van kennis, en het creëren van nieuwe marktkansen op verschillende gebieden.

  • Groene waterstofproductie via elektrolyse is een grote kans voor de Nederlandse waterstofsector. Er is veel geld vrijgemaakt in Californië voor de verdere ontwikkeling hiervan.
  • In mobiliteit en logistiek liggen belangrijke kansen. Waterstof moet worden ingezet in openbaar vervoer en goederenvervoer. Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met waterstof in havens en industrie.
  • Er wordt een waterstofinfrastructuur gebouwd: grote productiefabrieken, opslagtanks voor waterstof en uitbreiding van het netwerk van waterstoftankstations.

Hoe kan dit rapport u helpen?

Het rapport bevat een uitgebreid overzicht van programma's, financieringstrajecten en incentives vanuit de Californische overheid waar ook Nederlandse bedrijven gebruik van kunnen maken. Meerdere gevestigde organisaties worden genoemd die u kunnen helpen om een ingang te vinden.

Aan de hand van meerdere casestudies van lopende projecten kunt u inspiratie opdoen en krijgt u een beeld van de waterstofsector in Californië.

Ontvang direct het gratis rapport

Vul het onderstaande formulier in en ontvang het volledige marktrapport direct gratis in uw mailbox.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?