Zakendoen in een land met sancties

Gepubliceerd op:
20 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2022

Wanneer u zakendoet in een land waarvoor internationale sancties gelden, moet u rekening houden met specifieke beperkingen. Het is belangrijk dat u goed onderzoekt wat deze beperkingen inhouden. Op deze pagina leest u waar u de juiste informatie vindt.

Internationale sancties worden opgelegd aan een land, organisatie of persoon. Dat kan door internationale organisaties die een grote groep landen vertegenwoordigen, zoals de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU).

Nederland voert deze sancties uit op basis van de Sanctiewet 1977. U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet met een land waar sancties tegen gelden.

Wat u moet doen als er sancties gelden

Als u zakendoet in een land of gebied waar sancties tegen gelden, moet u zich als ondernemer 2 belangrijke vragen stellen:

  1. Mag ik mijn product of dienst verhandelen?
  2. Mag ik met deze partij zakendoen?

U vindt het antwoord op deze vragen via verschillende bronnen van de EU. Wij helpen u op weg.

1. Check of uw product of dienst onder de sancties valt

Om te onderzoeken of u een product of dienst mag verhandelen (exporteren of importeren) volgens de sancties, kunt u de EU Sanctions Map gebruiken. Deze website is het beste te bekijken via een desktopscherm. De Sanctions Map biedt per land een overzicht van de sancties die er gelden, met behulp van icoontjes. Als er diensten- of goederencategorieën zijn waarvoor beperkingen gelden, staan deze ook als icoontje aangegeven.

Hoe werkt het?

1. Ga via de zoekbalk naar de informatiepagina van het desbetreffende land.

2. Vink bovenaan 'Lists of persons, entities and items' aan. Onderaan de pagina verschijnt dan extra informatie, ook bij de icoontjes.

3. Via een icoontje van een diensten- of goederencategorie vindt u meestal de titel van het officiële sanctiedocument (de verordening). Als u dit document opzoekt, vindt u in de bijlage ervan de lijst met goederen die u niet mag verhandelen. In de artikelen van de verordening staat meestal beschreven welke diensten u niet of beperkt mag verhandelen.

2. Check of bedrijven en personen onder de sancties vallen

Wilt u weten of u volgens de sancties zaken mag doen met een organisatie, persoon of bedrijf? Download dan de actuele geconsolideerde sanctielijst op de website van de Europese Commissie. In deze lijst vindt u de personen, bedrijven en organisaties waarvoor wereldwijd vanuit de EU beperkingen gelden.

Tip: U zoekt het gemakkelijkste door het pdf-bestand te downloaden. Gebruik daarna CTRL + F om op naam te zoeken. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Bekijk de officiële sanctiedocumenten

Heeft u gezien dat uw product misschien te maken krijgt met sancties? Het is dan altijd verstandig om de officiële sanctiedocumenten door te nemen. Daarin staan de details over in welk geval er wel of juist geen sprake is van sancties bij bepaalde producten of diensten.

U vindt de officiële sanctiedocumenten via de EU Sanctions Map.

Hoe werkt het?

1. Ga naar de informatiepagina van het desbetreffende land. Vink bovenaan 'Legal Acts' aan.

2. Onderaan de pagina verschijnt dan een overzicht van de officiële sanctiedocumenten; de verordeningen. In de bijlage van deze documenten vindt u de lijsten met goederen, personen en bedrijven die onder de sancties vallen.

Vraag hulp bij sancties

Heeft u vragen over de invloed van de sancties op uw bedrijf? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Vragen over strategische goederen en diensten

Maakt u strategische goederen of levert u strategische diensten? Deze goederen en diensten zijn zowel militair als civiel te gebruiken. Voor export hiervan moet u daarom meestal een vergunning aanvragen of melding doen. Weet u niet zeker of u deze goederen of diensten mag exporteren? Neem dan contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Zij kunnen u verder helpen.

Wat als u zich niet aan de sancties hebt gehouden?

In de Sanctiewet 1977 staat dat het strafbaar is als u zich niet aan de sancties houdt. Dit is een economisch delict. Wat de gevolgen zijn na het overtreden van de sancties, hangt er onder meer van af of de overtreding per ongeluk ging of niet.

Als er geen sprake is van opzet, is het niet houden aan de sancties volgens de Wet economische delicten (WED) een overtreding. Zijn de sancties wel met opzet overtreden, dan is er sprake van een misdrijf. In dat geval is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek overgaat tot vervolging.

Meld schendingen van sancties

Het kan gebeuren dat uw bedrijf mogelijke schendingen van sancties tegenkomt. U kunt dit bij de EU melden via een whistleblower-tool. Hiermee meldt u - eventueel anoniem - uw vermoedens van schendingen van EU-sancties.

Uitgebreide sanctie-informatie voor specifieke landen

Voor een aantal landen en gebieden waartegen sancties gelden, krijgen wij veel vragen. Daarom bieden wij hierover specifiekere informatie:

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?