Wetten en achtergrond streekproducten

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021
Gepubliceerd op:
29 juni 2014

De regels voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken zijn vastgelegd in Europese verordeningen. Er zijn 2 adviescommissies die adviseren bij het aanvragen van Europese bescherming.

Overzicht Nederlandse producten

Een lijst met beschermde landbouwproducten en levensmiddelen vindt u in het Overzicht Nederlandse producten met een Europese bescherming.

U vindt een overzicht van productdossiers van Nederlandse wijnen op Europese bescherming wijn. De dossiers van gedistilleerde dranken staan op Europese bescherming gedistilleerde dranken.

Adviescommissies

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 2 adviescommissies ingesteld:

 • de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS);
 • de Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn.

De minister benoemt de leden van de adviescommissies. Het secretariaat van beide adviescommissie is ondergebracht bij RVO. Deze adviescommissies adviseren het ministerie van LNV bij:

 • aanvragen voor registratie van Nederlandse producten;
 • bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen.

Wetten streekproducten

Verordening (EU) nr. 1151/2012
Deze verordening gaat over de kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 668/2014
Deze verordening gaat over de uitvoeringsregels van de kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 664/2014
Deze verordening gaat over de vaststelling van de symbolen van de EU voor:

 • Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB)
 • Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA)
 • Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS)

Daarnaast staan er in deze verordening voorschriften over het proces en aanvullende overgangsregels.

Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 665/2014
Deze verordening gaat over de voorwaarden voor het gebruik van de facultatieve kwaliteitsaanduiding Product uit de bergen.

Wetten wijn

Wijnproducenten moeten zich aan een aantal regels houden. Deze verplichtingen staan in de regeling Wijn en olijfolie en in een aantal Europese verordeningen. U vindt een overzicht van deze regels op Wetgeving wijn.

Wetten gedistilleerde dranken

Verordening (EU) Nr. 787/2019
Deze verordening gaat over de bescherming van geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken. Hierin staan de volgende kenmerken van gedistilleerde dranken:

 • de definitie;
 • de aanduiding;
 • de presentatie;
 • de etikettering;
 • de bescherming van geografische aanduidingen.

Vragen over de wetten en achtergrond streekproducten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?