Uw diervoederbedrijf

Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024
Gepubliceerd op:
28 november 2019

Als diervoederleverancier moet u soms uw bedrijf bij ons registreren. U stuurt ons dan informatie over uw voer. Ook houdt u gegevens bij over het voer dat u heeft verkocht. U houdt daarvoor een administratie bij.

Uw registratie bij ons

Als diervoederleverancier moet u zich bij ons registreren als u voer levert aan landbouwbedrijven met staldieren of rundvee.

Hoe registreren

U kunt zich als diervoederleverancier registreren op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Meer informatie vindt u op de pagina Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier.

Wanneer hoeft registreren niet

Levert u alleen voer voor overige graasdieren of alleen aan een andere diervoederleverancier? Dan hoeft u zich niet bij ons te registreren. Gebruik het overzicht hieronder om te kijken voor welke diersoorten u levert. U weet dan of u zich moet registreren als diervoederleverancier.

Uw registratie veranderen

Staat u bij ons ingeschreven en veranderen uw gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. In elk geval binnen 30 dagen na de verandering. Stopt u als diervoederleverancier? Meldt u zich dan bij ons af. Dit doet u op Mijn RVO.

Welke administratie bewaren

Met uw administratie laat u zien dat uw gegevens kloppen. Bewaar daarom alle documenten minimaal 5 jaar. Belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld de analyseresultaten van het bemonsteren. U bewaart in uw administratie in elk geval:

  • het relatienummer, KVK-nummer en NAW-gegevens van uw klanten;
  • het gewicht van het diervoer in kilogram;
  • hoeveel kilogram stikstof en fosfaat in het diervoer zit;
  • de datums waarop u heeft geleverd;
  • de analyseresultaten van het bemonsteren;
  • de hoeveelheid droge stof of vocht en de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de droge stof.

Al deze gegevens zet u op het etiket of in het document dat bij de lading hoort.

Verwerk nieuwe gegevens binnen 30 dagen in uw administratie.

Voergegevens doorgeven

U houdt gegevens bij over hoeveel voer u in een jaar levert en aan wie. Deze gegevens geeft u elk jaar uiterlijk 31 januari aan ons door. Lees meer op Voergegevens diervoederleverancier.

Buitenlandse diervoederleveranciers

Heeft u een bedrijf in het buitenland? Dan kunt u zich bij ons laten registreren, maar dat hoeft niet. Hoe u zich registreert, leest u hierboven bij Hoe registreren. Als u zich registreert, krijgt u van ons elk jaar een uitnodiging om voergegevens door te geven. Het doorgeven van de gegevens is voor u als buitenlandse diervoederleverancier niet verplicht.

Geeft u geen gegevens door? Of registreert u zich niet bij ons? Dan geeft u uw klant een document bij elke partij diervoeders die u levert. Hierin staan de ingrediënten van het voer. Dit document blijft bij de partij diervoeders, ook tijdens het vervoer.

Bent u een diervoederleverancier in Nederland? En bestelt u het diervoer bij een bedrijf in het buitenland? U blijft de leverancier en bent degene die de diervoedergegevens aan ons doorgeeft. Ook als het buitenlandse bedrijf het diervoer niet eerst naar u stuurt, maar direct bij uw klant aflevert.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over uw diervoederbedrijf verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?