Grasland scheuren

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 april 2023

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin dat mag. En er zijn bepaalde voorwaarden.

Welk grasland scheuren?

Grasland scheuren of vernietigen mag met grasland dat u gebruikt of gebruikt heeft voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels op deze pagina gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Houdt u hobbydieren en gebruikt u grasland voor de beweiding van of voerproductie voor uw dieren? Dan gelden de regels voor grasland scheuren ook voor u.

Het verschilt per grondsoort wanneer u grasland scheurt of vernietigt. Wilt u weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk op de Grondsoortenkaart Nederland.

Heeft u blijvend grasland in Natura 2000-gebieden? Dan mag u geen grasland scheuren of vernietigen. Lees meer op Blijvend grasland 2022.

Regels klei- en veengrond

Gras op klei- en veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen. Klik hieronder op de periode waarin u wilt scheuren om de regels te bekijken.

Regels zand- en lössgrond

Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen. Klik hieronder op de periode waarin u wilt scheuren om de regels te bekijken.

Regels in met nutriënten verontreinigde gebieden

Scheurt of vernietigt u grasland in een met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied)? En maakt u gebruik van derogatie? Dan gelden voor u dezelfde regels als op zand- en lössgrond. Het maakt in deze gebieden niet uit welke grondsoort u heeft.

Vrijstellingen

U mag grasland vernietigen als dit nodig is voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en voor kavelinrichtingswerkzaamheden.

Aanleg en onderhoud infrastructuur

Moet een netbeheerder een pijpleiding in uw grasland onderhouden of een nieuw net aanleggen? U kunt dan vrijstelling krijgen als u grasland scheurt of vernietigt buiten de toegestane periode. Het gaat om werkzaamheden voor gas, water of elektriciteit en andere publieke voorzieningen waarvoor een ondergronds netwerk bestaat onder uw grasland. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? U mag het hele jaar door uw grasland vernietigen. Het is dan wel belangrijk dat de kavelinrichtingswerken gebeuren nadat er een plan is vastgesteld voor toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over grasland scheuren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?