Regeling ammoniak veehouderij

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 januari 2023

Heeft u een veehouderij en wilt u een nieuw stalsysteem gebruiken waarmee de uitstoot van ammoniak minder is? Dan kunt u misschien andere emissiefactoren gebruiken om uw uitstoot te berekenen.

Bereken uitstoot met bijlage 1 van de RAV

U berekent de uitstoot van ammoniak op uw bedrijf met emissiefactoren. Heeft u een nieuw en innovatief stalsysteem? En staat deze in bijlage 1 van de Regeling ammoniak veehouderij (RAV)? Dan kunt u de emissiefactoren in deze bijlage gebruiken om uw uitstoot te berekenen.

In bijlage 1 staan alle stalsystemen die al erkend zijn. U vindt daar ook de emissiefactoren die hierbij horen. Deze getallen laten zien hoeveel ammoniak uw dieren in bepaalde stalsystemen in een jaar uitstoten. U heeft de uitkomsten nodig om bij uw gemeente een vergunning te krijgen voor het Besluit emissiearme Huisvesting. U vindt de emissiefactoren van ammoniak op Infomil.nl.

Erkenning voor innovatief stalsysteem

Heeft u een nieuw en innovatief stalsysteem? En staat uw systeem nog niet in bijlage 1 van de RAV? Dan is er nog geen emissiefactor bekend voor uw systeem. U kunt erkenning voor uw systeem bij ons aanvragen, als u onder andere uw systeem wilt bemeten.

Uw stalsysteem komt op de bijlage te staan als wij en de staatssecretaris uw aanvraag goedkeuren. U kunt dan de emissiefactor van uw stalsysteem gebruiken. Lees meer op Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot.

Advies voordat u een aanvraag doet

Wilt u weten of uw stalsysteem geschikt is en of een aanvraag hiervoor zin heeft? Stuur uw projectidee naar ons op met het formulier Aanvraag QuickScan RAV. Dit formulier staat hieronder. Wij bekijken uw stalsysteem en adviseren u dan vrijblijvend.

Heeft u andere vragen? Gebruik dan het vragenformulier. Dit formulier vindt u hieronder.

Beide formulieren kunt u e-mailen.

Meer weten?

Toelichting op brieven kabinet over emissiearme stallen

Op 25 november 2022 heeft het kabinet 3 brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De betrokken ministeries hebben een toelichting op de brieven gemaakt.

De brieven gingen in op de ontwikkelingen rond het gebruik van emissiefactoren voor ammoniak voor emissiearme stallen. De brieven zijn geschreven na recent onderzoek en een uitspraak van de Raad van State.

Het gaat om de volgende stukken:

  • De beleidsreactie van de staatssecretaris van IenW op een onderzoek van Wageningen University & Research. Het is een onderzoek naar de effectiviteit van technieken die voor minder uitstoot zorgen.
  • De brief van de minister van LNV over het bevorderen van innovatie van emissiearme stalsystemen in de toekomst.
  • De brief van de minister voor Natuur en Stikstof over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos.

De toelichting op de brieven staat op Infomil.nl.

Uitspraak Raad van State emissiearme melkveestallen

Bij nieuwe natuurvergunningen voor melkveestallen A1.13 en A1.28 mogen geen Rav-factoren meer gebruikt worden. Dat heeft de Raad van State (RvS) op 7 september 2022 besloten. In een natuurvergunning staat onder andere hoeveel minder ammoniak de stallen uitstoten. De berekening daarvan gebeurt met emissiefactoren uit de Rav. De RvS twijfelt of deze melkveestallen in de praktijk niet meer ammoniak uitstoten dan in de natuurvergunning staat. 

Meer informatie over de uitspraak leest u op Aanpakstikstof.nl. Daar staat een aantal antwoorden op veelgestelde vragen. 

Uitspraak voorzieningenrechter natuurvergunning

Op 11 maart 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland een natuurvergunning vernietigd voor het veranderen van een melkveehouderij. Het ging hierbij onder andere over het gebruik van een emissiefactor voor ammoniak uit stallen. Lopende vergunningsaanvragen gaan nog gewoon door. Gedeputeerde Staten Fryslân zijn op 30 maart in hoger beroep gegaan. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) steunt dit beroep.

Meer informatie over de uitspraak staat in de vragen en antwoorden van het ministerie van LNV.

Rapport WUR alternatieve aanpak sensormetingen

Wageningen University & Research (WUR) onderzocht een alternatieve aanpak door het continu meten van de emissies. De sensormetingen staan nog aan het begin van de ontwikkeling. Het rapport van de WUR gaat in op de technische mogelijkheden en perspectieven van sensormetingen. Ook staat in het rapport een overzicht van de eisen voor het opzetten van een betrouwbaar meetsysteem.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?