Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Heeft u een nieuwe en innovatieve stal? En staat uw stalsysteem nog niet op de fijnstoflijst? U kunt erkenning voor uw systeem bij ons aanvragen. Uw stalsysteem komt op de bijlage te staan als wij en de staatssecretaris uw aanvraag goedkeuren. U mag dan de emissiefactor van uw stalsysteem gebruiken.

Voorwaarden voor deze regeling

 • Uw nieuwe innovatieve stalsysteem of techniek zorgt voor 10% minder uitstoot van fijnstof.
 • Er is voor uw nieuwe systeem geen emissiefactor op de fijnstoflijst opgenomen in Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij op Rijksoverheid.nl.
 • U meet in uw nieuwe stal hoeveel fijnstof vrij komt, en laat daarmee ook zien hoeveel procent fijnstofemissie u reduceert. Dit legt u op een goede manier vast in een meetrapport.
 • U stuurt deze bijlagen mee:
  • Meetplan. U gebruikt hiervoor Meetprotocol 2013a. Dit staat hieronder. Een gelijkwaardig protocol gebruiken mag ook.
  • Tijdsplanning.
  • Tekening van de stal waarin het stalsysteem of wordt gebruikt.
  • Gedetailleerde tekening van het stalsysteem.
  • Beschrijving van het stalsysteem met de belangrijkste onderdelen en een uitleg van hoe het werkt.
  • Een inschatting van de emissiefactor. Deze legt u uit door bijvoorbeeld certificaten of resultaten van eerdere metingen te laten zien. U kunt ook een beoordeling van een specialist laten zien. Of een rekenmodel gebruiken.

Wanneer en hoe aanvragen

Aanvragen kan het hele jaar door. Dit doet u met het formulier Emissiefactor fijnstof op mijn.rvo.nl. U stuurt het formulier en de bijlagen in een e-mail. Het onderwerp van de e-mail is Aanvraag fijnstofregeling.

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt deze bijlagen mee:

 • Meetplan. U gebruikt hiervoor Meetprotocol 2013a. Een gelijkwaardig protocol gebruiken mag ook.
 • Tijdsplanning
 • Tekening van de stal waarin het stalsysteem of wordt gebruikt.
 • Gedetailleerde tekening van het stalsysteem.
 • Beschrijving van het stalsysteem met de belangrijkste onderdelen en een uitleg van hoe het werkt.
 • Een inschatting van de emissiefactor. Deze legt u uit door bijvoorbeeld:
  • de resultaten van eerdere metingen te laten zien;
  • een rekenmodel te gebruiken;
  • een beoordeling van een specialist te laten zien;
  • certificaten te laten zien.

 

 

Na uw aanvraag

Als wij uw e-mail met alle bijlagen hebben gekregen, bespreken we dit met de Technische Advies Pool (TAP). Zij geven ons advies voor het beoordelen van aanvragen. In elk geval 2 deskundigen van de TAP beoordelen uw aanvraag en geven een eindadvies. De deskundigen werken voor deze bedrijven of organisaties:

 • Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Agrifirm-Exlan advies
 • Wageningen Livestock Research (onderdeel van WUR)
 • Witteveen & Bos
 • Van Boheemen Advies
 • Energieonderzoek Centrum Nederland/TNO
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Hoeve Advies
U ontvangt de beslissing van de TAP binnen 8 weken. Heeft u niet alle informatie meegestuurd? Dan kan het langer duren. Lees meer over het proces in de behandelroute hieronder.
Als de TAP een positief advies geeft op uw aanvraag, krijgt u een bericht met het berekende reductiepercentage. Op basis van dit percentage kunt u de bouwvergunning voor uw stal aanvragen. U moet dan binnen 2 jaar na de bouw van de stal het meetrapport met meetresultaten naar het verantwoordelijke bestuursorgaan sturen. Dit is meestal de gemeente. Zij sturen de resultaten naar de minister.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?