Handel met productierechten varkens en pluimvee

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
4 juni 2020

U berekent elk kalenderjaar of u genoeg productierechten heeft. Heeft u rechten te weinig en extra nodig, of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handel met productierechten? Dan meldt u dat bij ons. Dat doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.

Mestproductieplafonds lager vanaf 2024  

In 2024 en 2025 gaan de mestproductieplafonds naar beneden. Ook het plafond van de pluimvee- en varkenssector. Zo voldoen we aan de afspraken die in de derogatiebeschikking staan. Een lager mestproductieplafond betekent dat Nederland minder mest mag produceren. Het is nog niet bekend wat dit precies gaat betekenen voor de pluimvee- en varkenssector. Als we meer weten, dan leest u dat op deze pagina.

U kunt geen rechten ontlenen aan dit bericht.

Overdragen

Als u productierechten overdraagt, zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • U bent landbouwer en draagt over aan een landbouwer.
  • De ontvanger betaalt € 100 administratiekosten aan ons voor de overdracht.
  • U meldt de overdacht aan ons in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.
  • U mag alleen productierechten overdragen binnen hetzelfde concentratiegebied, vanuit een concentratiegebied naar een niet-concentratiegebied of binnen niet-concentratiegebieden.
  • U mag geen productierechten van het ene concentratiegebied naar het andere concentratiegebied overdragen of van een niet-concentratiegebied naar een concentratiegebied.

Leasen

U kunt met een andere landbouwer afspreken dat u de productierechten tijdelijk uit gebruik geeft. Dit noemen we lease. Gaan de rechten met lease heen en terug binnen hetzelfde kalenderjaar? Het is mogelijk dit in één keer door te geven in het formulier. De ontvanger betaalt dan ook één keer de € 100 administratiekosten. 

Hypotheekhouder

Zit er een blokkaderecht op de productierechten? En draagt u over aan iemand anders? Dan moet de hypotheekhouder meetekenen voor het overdragen van de rechten. De hypotheekhouder registreert zich hiervoor eerst bij ons met het formulier Melding hypotheekhouder op mijn.rvo.nl.

Wanneer en hoe melden

Melden doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft op mijn.rvo.nl. Draagt u de rechten over? Dan meldt u de Overdracht productierechten. Bent u de ontvanger? Dan ondertekent u het Concept overdracht productierechten. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen.

Bent u de ontvanger? U kunt de administratiekosten direct in het formulier betalen met iDEAL. Of u kiest voor een betaalverzoek. Dit krijgt u dan binnen 14 dagen. Als wij de betaling hebben ontvangen, verwerken wij de overdracht binnen 8 weken. Keuren wij deze goed? Dan krijgen de ontvanger en de overdrager een Overzicht geregistreerde varkensrechten of pluimveerechten. Dit kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Overdracht laten vervallen

Wilt u de overdracht toch niet door laten gaan? U kunt uw Concept overdracht productierechten laten vervallen als de andere partij (ontvanger) het formulier nog niet ondertekend heeft.

Wel ondertekend nog niet verwerkt

Heeft de ontvanger de overdracht al wel ondertekend, maar hebben wij de overdracht nog niet verwerkt? Dan kunt u de overdracht nog intrekken met het pdf-formulier Intrekken overdracht productierechten.

Uw overdracht is al verwerkt

Als wij de overdracht al verwerkt hebben, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het Overzicht geregistreerde varkensrechten of pluimveerechten dat wij u sturen. Daarin staat hoe u dit doet.

Productierechten laten vervallen

Wilt u (een deel van) uw productierechten laten vervallen? Dan kunt u dit melden. Zorg er wel voor dat u genoeg productierechten overhoudt voor de dieren die u dat jaar houdt.

Hoe melden

U kunt uw productierechten laten vervallen met het formulier Vervallen van productierechten op mijn.rvo.nl. U geeft hierin aan of u alle rechten wilt laten vervallen, of een deel. En hoeveel productierechten u nog wilt gebruiken.

Na uw melding

Nadat wij uw formulier hebben beoordeeld, krijgt u van ons een Overzicht geregistreerde productierechten. Hierop staat een actueel overzicht van uw productierechten. Als u uw productierechten laat vervallen, kunt u dit niet meer terugdraaien. U kunt ze ook niet meer overdragen.

Bedrijf overdragen of (af)splitsen

Draagt u het hele bedrijf met stallen over? Dit meldt u met het formulier Bedrijfsoverdracht melden. Hierin geeft u aan of alle productierechten overgaan naar de nieuwe eigenaar.

Een deel of aan meerdere partijen overdragen

Wilt u een deel van uw bedrijf met productierechten overdragen? Of draagt u uw bedrijf over aan meerdere partijen? Dat noemen we (af)splitsen. U vult dan eerst het formulier Bedrijfsoverdracht melden in. Daarin geeft u aan wat u gaat overdragen en aan wie. Daarna vult u het formulier Overdracht productierechten in. Hiermee geeft u door hoeveel rechten u overdraagt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?