Veranderingen mestbeleid 2022

Gepubliceerd op:
3 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2022

In 2022 veranderen er weinig regels voor het gebruik en vervoer van mest. Op deze pagina verzamelen we alle belangrijke informatie die hierover bekend is. Misschien komen hier in het begin van het jaar nog meer onderwerpen bij. Houd deze pagina daarom in de gaten.

Derogatie in 2022 en daarna

Nederland heeft derogatie in 2022. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Lees meer op Derogatie.

Ook de komende jaren kunt u zich aanmelden voor derogatie. Maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Hiermee wordt derogatie langzaam afgebouwd. Lees meer op Derogatie vanaf 2023.

Minder stikstof bij grasland scheuren voor mais

Scheurt u grasland op zand- en lössgrond? En teelt u direct daarna op diezelfde grond mais? Dan mag u 85 kilogram minder stikstof per hectare gebruiken. Dit was eerst 65 kilogram. De korting geldt niet als u het gras vorig jaar heeft ingezaaid als vanggewas na mais. Of als u het gras inzaaide als niet-vlinderbloemige groenbemester.

Scheurt u grasland op zand- en lössgrond? En teelt u direct daarna op diezelfde grond mais? Dan mag u 85 kilogram minder stikstof per hectare gebruiken. Dit was eerst 65 kilogram. De korting geldt niet als u het gras vorig jaar heeft ingezaaid als vanggewas na mais. Of als u het gras inzaaide als niet-vlinderbloemige groenbemester. Lees meer op Grasland scheuren.

Tabellen mest gebruiken en uitrijden

Op Tabellen mest vindt u alle tabellen over bijvoorbeeld gebruiksnormen en codes voor mestvervoer. Bijna alle tabellen zijn in 2022 hetzelfde als in 2021. Alleen in Tabel 2 Stikstof landbouwgrond is iets veranderd. Het gaat om een verandering van de korting op de stikstofgebruiksnorm bij grasland scheuren. Als u na het scheuren direct mais teelt, dan mag u 85 kilogram minder stikstof gebruiken per hectare die u scheurt. Dit was eerst 65 kilogram.

Ook in 2022 mineralenconcentraat gebruiken

We onderzoeken welke voordelen mineralenconcentraat heeft voor de landbouw. Dit onderzoek is verlengd tot en met 2022. Daarom mag u mineralenconcentraat volgend jaar ook als mest blijven gebruiken. De voorwaarden hiervoor zijn hetzelfde gebleven. Lees meer op Onderzoek naar mineralenconcentraat.

Ontheffingen periodiek bemonsteren verlengd

Bemonstert u uw dierlijke mest periodiek? De einddatum van de vrijstelling voor vrachtbemonstering is verlengd naar 31 december 2024. Wij nemen hierover contact met u op. Meldt u zich aan als nieuwe deelnemer? Dan geldt deze einddatum ook. Lees meer op Dikke fractie periodiek bemonsteren.

Vragen over veranderingen mestbeleid 2022?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?