Gegevens van het rVDM veranderen

Gepubliceerd op:
2 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 juni 2023

Als u dierlijke mest vervoert, meldt u dit met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Wilt u de gegevens ervan veranderen? Hoe u dit doet hangt af van de situatie. Het kan tijdens het vervoer, voordat het rVDM is ondertekend of na de ondertekening.

Tijdens het vervoer

Na de startmelding kan de vervoerder sommige gegevens nog veranderen in e-CertNL. Tot aan het laden kunt u deze gegevens aanpassen:

 • kenteken, identificatie- of combinatienummer van het voertuig
 • als de leverancier een intermediair is: registratienummer van de opslag waaruit de mest wordt afgevoerd
 • als de mest een mengsel is: de percentages van de soorten mest
 • mestcode(s)

Voor het lossen kunt u deze gegevens nog veranderen:

 • gegevens van de afnemer
 • UBN of postcode van de locatie van het lossen
 • als de afnemer een intermediair is: registratienummer van de opslag waarin de mest wordt gelost
 • opmerkingscodes, als het gaat om 31, 39, 50, 61, 71, 72

Hoe u de gegevens verandert leest u in de Handleiding wijzigen van lopend vervoer op de website van e-CertNL.

rVDM is ingevuld nog niet ondertekend

Heeft u het rVDM ingevuld en staat het klaar voor ondertekening door de afnemer en leverancier? Dan kunt u alleen gegevens veranderen als u het vervoer eerst afwijst. De leverancier of afnemer kan dit doen, maar ook de vervoerder. Nadat het vervoer is afgewezen kunt u als vervoerder weer bij de ingevulde melding en nog deze gegevens veranderen:

 • gegevens van de leverancier
 • gegevens van de afnemer
 • registratienummer(s) van de opslag(en)
 • mestcodes
 • opmerkingscodes
 • gewicht
 • kilogram stikstof en kilogram fosfaat (bij mestcode 111, 115 en 116)

Na het wijzigen zet u de melding opnieuw klaar voor ondertekening door de afnemer en leverancier.

Hoe u de gegevens in deze situatie verandert leest u in de Handleiding Wijzigen van afgewezen vervoer op de website van e-CertNL. 

rVDM is afgerond en verstuurd

U kunt zelf geen gegevens meer veranderen als alle partijen hebben ondertekend en het rVDM is verstuurd. Als vervoerder kunt u dan een wijzigingsverzoek doen met het digitale wijzigingsformulier. U doet dit binnen 6 weken na het versturen van uw rVDM. Wilt u opmerkingscode 61, 71, 72 of 73 toevoegen of verwijderen? Stuur dan uw verzoek binnen 10 werkdagen op. Verzoeken die wij met de post ontvangen nemen we niet meer in behandeling. U kunt met het wijzigingsformulier alleen aanpassingen doorgeven voor de gegevens uit het rijtje hierboven.

U doet een wijzigingsverzoek voor één rVDM, dus niet voor meerdere transporten. De vervoerder geeft in het formulier aan waarom hij de gegevens verandert. Meestal is het goed om ook documenten mee te sturen waaruit blijkt dat de verandering klopt. Dat kan bijvoorbeeld een weegbrief zijn, informatie over de laad- of loslocatie of een driepartijenovereenkomst. 

Na het versturen krijgen de leverancier en afnemer een e-mail om het wijzigingsverzoek te ondertekenen. Heeft iedereen getekend? Dan nemen wij het verzoek in behandeling. U krijgt een e-mail als onze beslissing voor u klaarstaat in Mijn dossier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over welke gegevens u wanneer invult op het rVDM? Dit leest u op rVDM voor standaard vervoer en rVDM voor maatwerk vervoer

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?