Gegevens van het rVDM veranderen

Gepubliceerd op:
2 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2023

Als u dierlijke mest vervoert, meldt u dit met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Wilt u de gegevens ervan veranderen? Hoe u dit doet hangt af van de situatie. Het kan tijdens het vervoer, voordat het rVDM is ondertekend of na de ondertekening.

Tijdens het vervoer

Na de startmelding kan de vervoerder sommige gegevens nog veranderen in e-CertNL. Tot aan het laden mag u kenteken(s), mestcode(s) en het silonummer van de leverancier aanpassen. Voor het lossen kunt u nog de gegevens en het silonummer van de afnemer of de losplaats veranderen. De opmerkingscodes 31, 39, 61, 71 of 72 mag u ook nog aanpassen tot het lossen.

Gaat het mestmonster verloren tijdens het vervoer? Geef dan opmerkingscode 50 door.

rVDM is ingevuld nog niet ondertekend

Heeft u het rVDM ingevuld en staat het klaar voor ondertekening door de afnemer en leverancier? U kunt als vervoerder op dat moment geen gegevens van het rVDM meer aanpassen. Als een van de partijen ‘niet akkoord’ geeft op het rVDM kan dit wel. U kunt dan weer bij de ingevulde melding en nog deze gegevens veranderen:

  • gegevens leverancier
  • gegevens afnemer
  • silonummer
  • mestcode
  • opmerkingscode
  • gewicht
  • kilogram stikstof en kilogram fosfaat (bij mestcode 111, 115 en 116)

Na het wijzigen zet u de melding opnieuw klaar voor ondertekening door de afnemer en leverancier.

rVDM is afgerond en verstuurd

U kunt zelf geen gegevens meer veranderen als alle partijen hebben ondertekend en het rVDM is verstuurd. Als vervoerder kunt u dan een wijzigingsverzoek doen met het digitale wijzigingsformulier. Verzoeken die wij met de post ontvangen nemen we niet meer in behandeling. U kunt met het wijzigingsformulier alleen aanpassingen doorgeven voor de gegevens uit het rijtje hierboven.

U doet een wijzigingsverzoek voor één rVDM, dus niet voor meerdere transporten. De vervoerder geeft in het formulier aan waarom hij de gegevens verandert. Meestal is het goed om ook documenten mee te sturen waaruit blijkt dat de verandering klopt. Dat kan bijvoorbeeld een weegbrief zijn, informatie over de laad- of loslocatie of een driepartijenovereenkomst. 

Na het versturen krijgen de leverancier en afnemer een e-mail om het wijzigingsverzoek te ondertekenen. Heeft iedereen getekend? Dan nemen wij het verzoek in behandeling. U krijgt een e-mail als onze beslissing voor u klaarstaat in Mijn dossier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over welke gegevens u wanneer invult op het rVDM? Dit leest u op rVDM voor standaard vervoer en rVDM voor maatwerk vervoer

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?