Energiemanagement

Gepubliceerd op:
18 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2021

Een van de verplichtingen uit de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) is dat de deelnemers aan de slag gaan met energiemanagement. Energiemanagement houdt in dat een onderneming structurele maatregelen neemt om het gebruik van energie en grondstoffen te minimaliseren.

De kern van energiemanagement is het voortdurend doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus om de energie-efficiëntie te vergroten. Daarbij gaat het om beleid maken, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan nieuw beleid maken.

Energiemanagement verplicht in MJA3

MJA3-deelnemers zijn verplicht om binnen 3 jaar na toetreding te beschikken over een energiemanagementsysteem (EMS). De invoering daarvan helpt bedrijven om op een structurele manier hun MJA3-doelstellingen te realiseren. Bij het opstellen van de energie-efficiëntieplannen toetsen MJA3-deelnemers de kwaliteit van hun energiemanagementsysteem aan de hand van de 14 vragen van de Basischeck Energiezorg. Deze Basischeck maakt zichtbaar aan welke elementen van energiemanagement wordt voldaan, en aan welke niet.

Voor MEE-deelnemers geldt deze verplichting niet. Een energiemanagementsysteem kan echter ook MEE-deelnemers helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Voorbeelden directiebeoordeling

De directie van uw organisatie moet het energiemanagementsysteem ieder jaar beoordelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft werken. De directie stelt daarvoor een ‘directiebeoordeling’ (management review) op. Deze directiebeoordelingen moet u als bijlage in het e-MJV plaatsen.

Uit de directiebeoordeling moet duidelijk blijken dat uw directie actief met energiemanagement bezig is en dit ook in de toekomst zal blijven doen. Om de directie bij deze beoordeling te helpen zijn er 2 voorbeelden beschikbaar. Deze 'Voorbeelden directiebeoordeling energiemanagementsysteem' vindt u onder aan deze pagina bij de downloads.

Energiemanagementsysteem (EMS) invoeren

Bedrijven zijn vrij in hun keuze voor een energiemanagementsysteem. Voor het optimaal invoeren zijn de publicaties 'Referentie Energiezorg' en 'Plan van aanpak invoering energiemanagement' opgesteld (zie downloads). De Referentie Energiezorg geeft uitgebreide informatie over wat een energiemanagementsysteem inhoudt, met voorbeelden. Het Plan van aanpak invoering energiemanagement is de volledige leidraad om per onderdeel energiemanagement bij een onderneming in te voeren.

Daarnaast is er het hulpmiddel Energiemanagement in 14 vragen. Hiermee kan het energiemanagementsysteem op elk van de 14 onderdelen uit de Basischeck Energiezorg verbeterd worden als eerste aanzet tot een volledige invoering van energiemanagement.

Is een EMS interessant voor uw bedrijf?

Met de onderstaande flowchart bepaalt u gemakkelijk of energiemanagement interessant is voor uw organisatie.
Schema EMS functionaliteiten

Schema EMS functionaliteiten

Softwaresystemen voor energiemanagement

Met een ICT-systeem bestaande uit hardware en software realiseert u eenvoudig en met een korte terugverdientijd een blijvend lagere energierekening. De terugverdientijd van een energiemanagementsysteem is vaak slechts 1 jaar en levert met weinig inspanning besparingen van 21% (scholen) tot 33% (kantoren) van uw energiekosten op.

Milieumanagement volgens de ISO 14001

Energiemanagement kan ook deel uitmaken van een breder milieumanagementsysteem om milieurisico's te beheersen en bedrijfsprocessen te verbeteren. ISO 14001 is een van de meest toegepaste systemen. Aanvullende normen uit de ‘ISO 14000-familie’ behandelen specifieke milieuonderwerpen zoals auditing, milieulabeling en levenscyclusanalyse.

Downloads

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?