MVO-richtlijnen bij de DHI-subsidieregeling

Laatst gecontroleerd op:
17 december 2021
Gepubliceerd op:
20 april 2020

De Nederlandse overheid en RVO vinden het belangrijk dat Nederlandse bedrijven een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als u met (financiële) ondersteuning van de overheid onderneemt in het buitenland, dan verwacht RVO dat u dit op een verantwoorde manier doet. Op deze pagina leest u waar u op moet letten als u interesse heeft in de DHI-subsidieregeling.

Hoe u op een verantwoorde manier onderneemt, staat in het MVO-uitvoeringsbeleid van RVO.

Risico's en kansen

RVO kijkt naar de kansen en de risico's op het gebied van MVO. Hieronder vallen sociale risico's en milieurisico's rond uw activiteiten in het buitenland en de manier waarop u deze voorkomt of vermindert.

Denk bij kansen aan hoe uw activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van één of meerdere doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Richtlijnen

Als u gebruik wilt maken van de DHI-subsidieregeling, gelden de volgende MVO-richtlijnen:

MVO in uw aanvraag

Bij uw aanvraag voor een DHI-subsidie komt MVO terug op de volgende manieren:

  • In het aanvraagformulier krijgt u de vraag om in te stemmen met de internationale MVO-richtlijnen.
  • U moet aangeven wat de MVO-risico's zijn binnen uw project en hoe u hiermee om zult gaan. U kunt hiervoor de MVO Risico Checker gebruiken als startpunt.
  • U krijgt de vraag of u een MVO-screening heeft gedaan van uw lokale partner of afnemer en wat de uitkomsten hiervan zijn.
  • Tijdens een mogelijk startgesprek bespreekt de RVO-adviseur de genoemde MVO-risico's met u.
  • In de subsidietoekenning kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen om de MVO-risico's te voorkomen of beperken.

U vindt meer informatie op onze algemene pagina over MVO in het buitenland.

Meer weten over MVO in het buitenland?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?