Beoordelingsproces

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

In de oneven jaren, met een Transparantiebenchmark, vragen we ondernemingen die behoren tot de vaste onderzoeksgroep en beschikken over een publiek toegankelijk jaarverslag, een vragenlijst (self-assessment) in te vullen. Aan de hand van die vragenlijst in de e-tool kunnen deelnemende bedrijven zelf de mate van transparantie over hun MVO-prestaties beoordelen.

Self-assessment

De zelfevaluaties worden, na controle, gebruikt voor het toekennen van de scores. Indien het self-assessment niet is ingevuld door een onderneming, wordt het maatschappelijke jaarverslag beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaars.

Commentaarronde

Na het vaststellen van de voorlopige score kan een onderneming commentaar leveren als zij het niet eens is met de resultaten. Na de commentaarronde worden de definitieve scores vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Correspondentie met het panel

Mocht u het daarna onverhoopt oneens zijn met deze score, dan start hiervoor een aparte procedure. U kunt gedurende de gehele looptijd van de benchmark, dus ook na toekenning van de score, aangeven als u het oneens bent met onderdelen van het proces. U kunt dit per mail doen bij:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. mevr. Sarafina Boermans en mevr. Caro Tiemessen: transparantiebenchmark@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?