Bos en bomen kappen

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Gaat u een bos kappen of een houtwal rooien? In sommige gevallen moet u een kapmelding doen. U mag niets doen wat schadelijk is voor beschermde soorten. Daarom beschermt de Wet natuurbescherming de natuur in Nederland.

Wanneer doet u een kapmelding?

U doet een kapmelding als de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt. Daarnaast moet het gaan om één of meer rijen van 21 of meer bomen. Of om een bosoppervlakte van minimaal 1.000 m2. U meldt het ook als u een deel van deze bomen gaat kappen.

In de Wet natuurbescherming vallen bos en bomen onder de houtopstanden. Ook heesters- en struikhagen, struwelen of andere houtige plantengroei vallen hieronder. Bomen in uw eigen tuin vallen niet onder de houtopstanden. Hiervoor hoeft u geen kapmelding te doen. Misschien moet u dit wel bij uw gemeente melden. Gaat u kappen? Meld dit vanaf één jaar tot uiterlijk één maand voor de kap van de bomen.

Bij wie doet u de melding?

Meestal doet u de kapmelding bij uw provincie. Alleen als het een project van nationaal belang is, meldt u het bij ons. Bijvoorbeeld wanneer u werkt aan:

  • hoofdwegen;
  • landelijke spoorwegen;
  • hoofdvaarwegen;
  • het landelijke energie- en gastransportnetwerk (energie 220 kV en hoger).

Hoe u de melding doet

Om een kapmelding te doen logt u in op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Uw melding wijzigen

Heeft u uw melding gedaan, maar wilt u hieraan iets veranderen? Een wijziging geeft u door op mijn.rvo.nl. Hier kiest u voor Melding wijzigen.

Na uw kapmelding

U krijgt een ontvangstbevestiging. Als we nog informatie missen, dan laten we u dat weten. Is de aanvraag compleet? Wij beoordelen uw verzoek. Wij vertellen gemeente(s), provincie en de grondeigenaar over de kapmelding.

Heeft u binnen één maand geen kapverbod gekregen? Dan mag u gaan kappen. Doe dit binnen één jaar nadat u de kapmelding heeft gedaan, anders verloopt deze. In dat geval doet u een nieuwe kapmelding.

Moet u door omstandigheden binnen één maand beginnen met kappen? Vraag dan een ontheffing aan met het formulier op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u ook eHerkenning 2+ nodig.

Uw aanvraag of melding aanvullen

Wilt u uw aanvraag of melding aanvullen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag of melding niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Klik op de knop Digitaal post versturen.
Stap 3: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in.
Stap 4: U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 5: Daar kiest u voor het onderwerp WNB Bos en bomen.
Stap 6: Daarna volgt u de stappen in het formulier.

Bomen herplanten

Heeft u houtopstanden gekapt? Binnen 3 jaar moet u herplanten. Lees meer hierover op de pagina Herplanten na het kappen.

Vragen over Bos en bomen kappen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?