Herplanten na het kappen

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Na het kappen van bos, bomen of houtopstanden moet u opnieuw beplanten. Dit heet de herplantplicht. De nieuwe beplanting moet van dezelfde kwaliteit zijn als het groen dat u heeft gekapt. Bent u klaar met herplanten? Doe dan een verzoek tot goedkeuring.

Wat is de herplantplicht?

Bomen en bos die gekapt zijn, moet u vervangen door nieuwe bomen te herplanten. U doet dit door binnen 3 jaar evenveel terug te planten als u gekapt heeft. Voordat u een bos kapt of een houtwal rooit, moet u meestal eerst een kapmelding doen. Op Bos en bomen kappen leest u hier meer over.

De bomen die u plant moeten dezelfde kwaliteit hebben en van nature voorkomen in Nederland. Ook moet u hetzelfde aantal bomen terug planten. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag voor ontheffing of compensatie stuurt u een topografische kaart, schaal 1:25.0000, mee. Daarop geeft u aan waar de percelen liggen en hoe groot ze zijn.

Uw aanvraag

Het kan gebeuren dat u op een ander stuk grond moet herplanten. Of dat het herplanten niet binnen 3 jaar lukt. Hiervoor dient u een aanvraag in. Dit doet u bij dezelfde instantie als waar u de kapmelding heeft gedaan. Als u deze aanvraag bij ons indient, doet u dit op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Herplanten na noodsituaties

Gaan bomen of ander hout verloren door bijvoorbeeld een brand, storm of ziekte? Ook dan moet u binnen 3 jaar herplanten. U doet een kapmelding als de bomen al verloren zijn gegaan.

Aanvragen goedkeuring

Na het herplanten vraagt u een goedkeuring aan. Dit doet u bij de provincie of bij RVO. Heeft u een kapmelding bij de provincie gedaan? Vraag daar uw goedkeuring aan en andere meldingen die er kunnen zijn.

Heeft u bij ons uw kapmelding gedaan? Vraag dan bij ons goedkeuring aan en geef andere meldingen aan ons door. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw verzoek tot goedkeuring ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dit ontvangt u in uw mail. Missen wij nog informatie? Wij laten u weten welke gegevens wij nog nodig hebben. Pas als uw verzoek volledig is, beoordelen wij deze. Na maximaal 13 weken krijgt u onze beslissing.

Uw melding of aanvraag wijzigen of aanvullen

Wilt u uw aanvraag of melding aanvullen of aanpassen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag of melding niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag of melding wijzigen of aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Klik op de knop Digitaal post versturen.
Stap 3: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in.
Stap 4: U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 5: Daar kiest u voor het onderwerp WNB Bos en bomen.
Stap 6: Daarna volgt u de stappen in het formulier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?