Gastcolleges over octrooien

Laatst gecontroleerd op:
7 december 2022
Gepubliceerd op:
31 maart 2011

Onze octrooiadviseurs verzorgen gastcolleges over industriële eigendomsrechten en octrooien bij universiteiten en hogescholen.

Doelgroepen zijn:

 • studenten, docenten, onderzoekers en promovendi van universiteiten.
 • studenten, docenten, lectoren en kenniskringleden van hogescholen.

Het octrooionderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke rol spelen octrooien en andere IE-rechten in het proces van ondernemerschap, innovaties en kennisvalorisatie.
 • Welke technische- en marktinformatie vindt u in octrooipublicaties, samen met wanneer en waarom u die informatie mogelijk wil gebruiken.
 • Elementaire begrippen van het industriële eigendomsrecht en octrooirecht:
  • Aan welke eisen moet een octrooi voldoen?
  • Wat betekenen begrippen als prioriteitsdatum en beschermingsomvang?
  • Hoe verloopt een aanvraagprocedure?
 • Gevolgen van het (inter)nationale octrooisysteem voor (wetenschappelijk) onderzoek.
 • Technische informatie en marktinformatie opdoen door gebruik te maken van octrooi-informatie.
 • Praktijkopdrachten die aansluiten bij het onderzoek van de studenten, waarbij ze gebruik kunnen maken van octrooidatabank Espacenet.
 • Een zoekstrategie bepalen om relevante octrooipublicaties te vinden.

Contactpersoon voor gastcolleges

Wilt u meer informatie over het volgen of organiseren van een gastcollege? Bekijk onze agenda of neem contact op met een van onze accountmanagers:

 • Maurice Mooijman, accountmanager hbo;
 • Peter van Dongen, accountmanager universiteiten
  Bel 088 042 40 02.

Octrooionderwijs bij universiteiten

Octrooionderwijs is relevant voor studenten aan exacte, technische, medische en bedrijfseconomische opleidingen. De inhoud en opzet van gastcolleges wordt vastgesteld in overleg met de docent of opleidingscoördinator. Naast gastcolleges kunnen we ook (online) workshops en opdrachten organiseren.

Octrooionderwijs bij hogescholen

Octrooionderwijs bij hogescholen is goed in te passen in de projecten van de studenten. Ook bij ondernemerschapsminoren spelen industriële eigendomsrechten en octrooien een grote rol. Kennis over deze rechten is belangrijk voor studenten in de technische, economische en agrarische sector en voor sommige opleidingen in de gezondheidszorg en kunst. Afhankelijk van de opleiding en in overleg met de docent ligt de nadruk op het verkrijgen van rechten of op het gebruik van octrooidatabanken als informatiebron.

Geheimhoudingsplicht

Alle octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met hen kunt spreken over uw idee of uitvinding.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?