Voorschriften voor octrooidocumenten

Gepubliceerd op:
13 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2019

Er gelden een aantal voorschriften voor de beschrijving, conclusies, uittreksel en tekeningen of formulebladen. Deze voorschriften dienen om publicatie en reproductie te vereenvoudigen en zorgen voor uniformiteit.

De hieronder genoemde eisen zijn gebaseerd op internationale regelgeving; het niet navolgen van de meeste voorschriften kan tot verval van de aanvraag leiden.

Voor alle stukken gelden de volgende eisen:

 • Alles wordt ingediend in enkelvoud – Elk onderdeel begint op een nieuwe bladzijde
 • Elke bladzijde is eenzijdig bedrukt en is buigzaam, wit, ongekreukt en ongescheurd A4-papier.
 • De boven-, rechter- en beneden marge van elke bladzijde zijn 2 cm en linker marge is 2,5 cm. Elke marge heeft onbeschreven randen.

Voor alle teksten gelden daarnaast de volgende eisen:

 • De tekst is met donkere onuitwisbare inkt getypt of gedrukt met 1,5 regelafstand.
 • De tekst is vrij van correcties, aanpassingen en handgeschreven woorden en bevat buiten de tekst alleen natuurwetenschappelijke, wiskundige of technische formules en tekens.
 • Elke vijfde regel van elk blad is genummerd
 • De bladen van de beschrijving en de conclusies zijn doorlopend genummerd met Arabische nummers.

Verder gelden per onderdeel de volgende eisen:

Beschrijving:

 • De tekst is in het Nederlands of het Engels.
 • De tekst bevat aan het hoofd de korte aanduiding

Conclusies:

 • De tekst is in het Nederlands.

Uittreksel:

 • De tekst is in het Nederlands of Engels en in dezelfde taal als de beschrijving.
 • Het uittreksel bevat tussen 50 en 250 woorden. Het maximum is 150 indien het uittreksel een figuur bevat (niet verplicht). De figuur moet op een afzonderlijke A4 staan.

Tekeningen / Formulebladen:

 • De tekeningen / formules zijn in al hun onderdelen uitgevoerd in krachtige en gelijkmatig getrokken duurzame lijnen van een enkele donkere kleur.
 • De afzonderlijke figuren zijn duidelijk van elkaar gescheiden en doorlopend genummerd.
 • De tekeningen / formulebladen bevatten geen verklarende tekst met uitzondering van aanduidingen als water, stoom, ll-ll (voor een doorsnede), open, dicht en, wat elektrische blokschema's of fabricageschema's betreft, de aanduidingen die nodig zijn voor een goed begrip daarvan, deze aanduidingen zijn in het Nederlands of Engels gesteld.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?