Inschrijvingsvoorwaarden octrooigemachtigde

Laatst gecontroleerd op:
18 februari 2022
Gepubliceerd op:
15 juli 2021

Het beroep van octrooigemachtigde is een beschermd beroep. De Nederlandse wetgeving stelt eisen aan wie zich octrooigemachtigde mag noemen.

Wie in het register van octrooigemachtigden ingeschreven wil worden, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is slagen voor het Nederlandse examen voor octrooigemachtigde. 

Nederlands examen voor octrooigemachtigde

Het Nederlands examen voor octrooigemachtigde bestaat uit 6 tentamens. Het examen is gericht op de toetsing van kennis van de nationale en internationale regelgeving over intellectuele eigendomsrechten, en de onderdelen van het Nederlandse burgerlijk recht en handelsrecht die daarvoor van belang zijn. Naast toetsing van juridische kennis bevat het examen ook praktische onderdelen zoals het opstellen en verdedigen van een octrooiaanvraag en het schrijven van een octrooiadvies.

Het afnemen van de tentamens valt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden. De minister van Economische Zaken en Klimaat benoemt de leden van deze commissie. In het Reglement Examen en Proeve van bekwaamheid Octrooigemachtigden staan de regels over de organisatie en de inhoud van het examen. 

Voorwaarde voor deelname aan octrooigemachtigde-examen

Om aan het Nederlands examen voor octrooigemachtigde te kunnen deelnemen, is allereerst een Nederlands universitair diploma op masterniveau nodig. Dit kunnen diploma’s zijn op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, techniek of landbouw en de natuurlijke omgeving. Het is ook mogelijk om aan het examen deel te nemen met een diploma van een buitenlandse universiteit, instelling voor hoger onderwijs of andere instelling met hetzelfde opleidingsniveau op de bovengenoemde vakgebieden. 

Bekijk waaraan het diploma volgens de EU-richtlijn moet voldoen.

Beroepsstage

De aspirant-octrooigemachtigde moet tijdens een beroepsstage 3 jaar octrooiaanvragen behandelen onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde octrooigemachtigde. Tijdens deze 3 jaar doet de aspirant -octrooigemachtigde praktijkervaring op en volgt hij of zij doorgaans de tweejarige beroepsopleiding tot Nederlands octrooigemachtigde ter voorbereiding op het Nederlands examen. Tijdens deze beroepsopleiding wordt algemene juridische kennis bijgebracht en komen de diverse octrooiwetten en verdragen aan bod. De aspirant-octrooigemachtigde leert ook de fijne kneepjes van het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen.

Lees meer over het beroep van octrooigemachtigde op de website van de Orde van Octrooigemachtigden. 

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?