Octrooicentrum Nederland voor octrooiprofessionals

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2024
Gepubliceerd op:
2 oktober 2020

Bent u octrooigemachtigde, medewerker van een octrooibureau, advocaat, rechter of beleidsmaker intellectueel eigendom? Of op een andere manier betrokken bij het octrooirecht? Ontdek wat Octrooicentrum Nederland u te bieden heeft.

Hoe kunnen wij u helpen?

Octrooiwetgeving

Lees meer over de Rijksoctrooiwet, internationale verdragen en het unitair octrooi.

Wettelijk advies

Octrooicentrum Nederland geeft op verzoek advies over de geldigheid van een Nederlands octrooi.

Publicaties

Hoofdblad I.E., Bijblad I.E en andere publicaties over intellectueel eigendom vindt u in de octrooibibliotheek.

Werken als octrooigemachtigde

Lees meer over werken als octrooigemachtigde.

Contact

Neem contact met ons op bij vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?