Octrooiwetgeving en verdragen

Laatst gecontroleerd op:
6 december 2022
Gepubliceerd op:
27 oktober 2016

Octrooibescherming in Nederland is in nationale wetgeving geregeld. Daarnaast zijn er internationale verdragen en is er EU-regelgeving op octrooigebied.

Zowel op nationaal als op Europees niveau komen er belangrijke wijzigingen aan.

Nationale wetgeving

Octrooibescherming is in Nederland wettelijk geregeld in:

Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat vooral kleinere ondernemingen (mkb'ers en start-ups) en individuele uitvinders beter van het nationale octrooisysteem kunnen profiteren.

Lees meer over het veranderproces

Internationale verdragen

Internationale verdragen zorgen voor afstemming van de octrooiwetten in verschillende landen. Het octrooisysteem is internationaal: het aanvragen en in stand houden van een octrooi is in alle landen in principe op dezelfde manier geregeld.

Op octrooigebied zijn belangrijke internationale verdragen:

EU-regelgeving

Belangrijke regelgeving van de Europese Unie (EU) op octrooigebied is:

  • Handhavingsrichtlijn waarmee de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de EU lidstaten is geharmoniseerd;
  • Biotech-richtlijn waarmee de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen in de EU lidstaten is geharmoniseerd; en
  • ABC-verordeningen: aanvullende beschermingscertificaten (ABCs) voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen waarmee de octrooibescherming kan worden verlengd.

Unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC)

Sinds 1 juni 2023 is het unitair octrooi een nieuwe keuzemogelijkheid na verlening van uw Europese aanvraag. Het nieuwe unitair octrooi is één octrooi voor 17 aangesloten Europese landen.

Vanaf 1 juni 2023 is er ook een nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken in 17 Europese landen. Het Unified Patent Court (UPC) beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij klassieke Europese octrooien én unitaire octrooien.

De nieuwe octrooirechtbank en het unitair octrooi zijn neergelegd in een verdrag en 2 verordeningen:

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?