Duurzaam: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
29 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2021

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op daken, circulaire gebouwen, aardgasvrije wijken en door energie te besparen. De rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale, schonere toekomst en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij bieden subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die wij uitvoeren.

 

Veel belangstelling voor overgang naar schone energie gebouwde omgeving

Ons digitale kennisevenement 'Internationaal onderzoek naar de overgang naar schonere energie in de gebouwde omgeving’, was eind augustus erg in trek. Werd dit evenement ooit bezocht door 10-tallen deelnemers, nu namen maar liefst 150 geïnteresseerden deel. Zij kregen een overzicht van de ontwikkelingen binnen de onderzoeksprogramma's van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de mogelijkheid om hierbij betrokken te raken.

Bekijk het evenement op TKI Urban Energy.

Energieovergang duurzame bedrijventerreinen geslaagd

In praktijkverhalen brengen wij innovatieve voorbeelden in beeld. Wij lieten onder meer projectleiders en ondernemers in het hele land interviewen. Allemaal zetten zij zich in voor een duurzame omgeving.

Grote overtekening DEI+, budget flink verhoogd

Het budget van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) werd snel overtekend. Hierop verhoogde de minister van Economische Zaken en Klimaat het budget van 76,6 miljoen naar 126,6 miljoen euro. Hiervan is ook alweer het grootste deel aangevraagd. De DEI+ steunt vernieuwende technieken voor hernieuwbare energiebronnen, circulaire oplossingen of verlaging van energiegebruik of CO2. De DEI+ staat open tot 7 januari 2022.

Lees meer over DEI+.

Bedrijven investeren meer in energiebesparing

Ondanks Covid-19 meldden Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen. Dit blijkt uit het jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA leverde naar verwachting een voordeel van 144 miljoen euro voor Nederlandse bedrijven die investeerden in energiebesparende investeringen. Deze investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van 326.000 huishoudens.

Bekijk het jaarverslag Energie-investeringsaftrek 2020

Coronacrisis heeft invloed op investeringen MIA/Vamil

Door de coronacrisis is het investeringsklimaat aanzienlijk veranderd. Dit blijkt ook uit de investeringsmeldingen onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het aantal is amper gedaald, maar in 2020 is wel een lager investeringsbedrag gemeld dan in 2019. Het totale netto fiscaal belastingvoordeel bedroeg naar verwachting 90 miljoen euro, terwijl er 149 miljoen euro beschikbaar was.

Bekijk het jaarverslag MIA en Vamil 2020

Resultaten Informatieplicht energiebesparing

Ruim 57.500 bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer inrichtingen) rapporteerden over welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd.

Expertteam Woningbouw breidt expertise verder uit

Woningbouw impuls Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten om te zorgen dat woningbouw mogelijk blijft en zelfs versnelt. Het team blijft haar expertise uitbreiden. In 2021 is het team ook betrokken bij het Volkshuisvestingsfonds, biedt zij hulp aan woningbouwcorporaties en adviseert bij de transformatie van niet-levensvatbare vakantieparken naar een woonbestemming.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?