In beroep bij de Centrale Grondkamer

Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2024
Gepubliceerd op:
13 april 2021

Bent u het niet eens met een voorlopige beslissing van de grondkamer? U kunt in bezwaar gaan. Bent u het niet eens met de definitieve beslissing van de grondkamer? Dan kunt u in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer.

Hoe maakt u bezwaar

Tegen een voorlopig oordeel van de grondkamer kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 21 dagen na de datum waarop het voorlopig oordeel door de grondkamer is verstuurd. U vindt deze datum op de brief met het voorlopig oordeel. U dient het bezwaar in bij de grondkamer. De grondkamer stuurt het bezwaar door naar de tegenpartij en bespreekt uw bezwaar in de vergadering. U krijgt daarna een definitieve beslissing.

Hoe gaat u in beroep

Tegen een definitieve beslissing van de grondkamer kunt u in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer in Arnhem. Doe dit binnen één maand na de datum waarop de beslissing door de grondkamer is verstuurd. U vindt deze datum op de brief met de beslissing.

Kosten beroepschrift

Voor het indienen van een beroepsschrift betaalt u griffierecht. Dit bedrag verandert elk jaar. Vanaf 1 januari 2024 is het griffierecht € 142.

Vragen over uw beroepschrift?

Heeft u een vraag over uw beroepschrift tegen een beslissing? Neem dan contact op met de Centrale Grondkamer:

Adres
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
Telefoon: 088-3611136
E-mail: centralegrondkamer@rechtspraak.nl

Bezoekadres
Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Over de Centrale Grondkamer

De Centrale Grondkamer is een onafhankelijke beroepsorganisatie. De Centrale Grondkamer bestaat uit 3 rechters en 2 deskundigen op het gebied van pacht. Één van de rechters is voorzitter van de Centrale Grondkamer. De leden van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn lid.

  • voorzitter: de heer mr. M.S.A. van Dam
  • griffier: mevrouw mr. M. Knipping-Verbeek
  • plaatsvervangende griffiers: mevrouw mr. M. Vriend, de heer mr. Th.H.M. Lueb en de heer mr. H.P.J. Meijerink
  • griffiemedewerksters: mevrouw M.J.A. van den Brink en mevrouw C.C. Sahertian

Samenvattingen van uitspraken

Sinds 1 januari 2024 vindt u uitspraken van de Centrale Grondkamer op de website van de Rechtspraak. U kunt op deze website bijvoorbeeld zoeken op de term Centrale Grondkamer. 

In het onderstaande document vindt u samenvattingen van de uitspraken tot en met 2023. Ze zijn ingedeeld op artikel en op chronologische volgorde. Wilt u de uitspraak lezen die bij de samenvatting hoort? Stuur een e-mail naar centralegrondkamer@rechtspraak.nl. Vermeld in uw mail:

  • uw naam
  • uw e-mailadres
  • het nummer van de uitspraak (begint met GP)
  • de reden waarom u om de uitspraak vraagt

U ontvangt de uitspraak per e-mail.

Wetten en regels

Meer over de wetten en regels van de Centrale Grondkamer:

Bent u tevreden over deze pagina?