Begrippen pachten en verpachten

Gepubliceerd op:
25 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

Op deze pagina vindt u uitleg van een aantal begrippen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de afspraken tussen pachter en verpachter die voor elke overeenkomst kunnen gelden. Algemene voorwaarden gaan over:

 • betaling
 • gebruik
 • verzekeringen
 • oplevering
 • onteigening
 • toegang tot het land
 • jacht, faunabeheer en visserij
 • betaling van de kosten

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden zijn de afspraken tussen pachter en verpachter die voor één overeenkomst gelden. Dat kunnen aparte afspraken over de algemene voorwaarden zijn of bijzondere gebruiksvoorwaarden.

Continuatierecht

Het automatisch verlengen van de pachtovereenkomst met 6 jaar. Dit is alleen bij reguliere pacht.

Hoeve

Eén of meer gebouwen of delen daarvan met het land dat daarbij hoort. De gebouwen zijn in gebruik voor landbouw. Denk aan een agrarische woning of boerderij met schuur en stallen en het land dat erbij hoort. Maar het kan ook gaan om een losse stal of een schuur met los land.

Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling kan alleen bij reguliere pacht. Een pachter wil iemand anders zijn of haar plaats laten innemen als nieuwe pachter. Dat kan als de nieuwe pachter:

 • de echtgenoot of geregistreerde partner is;
 • een (adoptie) ouder of (adoptie) kind is;
 • een pleegkind is.

Los land

Een stuk grond zonder hoeve dat in gebruik is voor landbouw.

Medepacht

De pachter wil anderen opnemen in een pachtovereenkomst als medepachter. Dit mag bij alle vormen van pacht als de verpachter dat goedkeurt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?