Pachtovereenkomst laten toetsen

Gepubliceerd op:
25 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2023

Wilt u een pachtovereenkomst door de grondkamer laten toetsen? Doe dit binnen 2 maanden nadat u de overeenkomst heeft gesloten. Zorg ervoor dat alle partijen de aanvraag tekenen.

Wat toetst de grondkamer?

De grondkamer controleert of de afspraken in een pachtovereenkomst aan de wetten en regels voldoen. Ze toetst de:

 • pachtprijs
 • pachtduur
 • algemene voorwaarden
 • bijzondere voorwaarden

De grondkamer toetst en registreert alle overeenkomsten voor:

 • landbouwgrond met een oppervlakte van meer dan één hectare;
 • woningen of bedrijfsgebouwen voor de landbouw.

Pachtovereenkomst indienen

U regelt uw verzoeken aan de grondkamer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U registreert zich daarvoor bij ons. Daarna kunt digitaal zakendoen in Mijn dossier. Lees meer op Pacht bij RVO: registratie en Mijn dossier.

Direct digitaal indienen

Gebruik voor uw geliberaliseerde overeenkomst 6 jaar en korter het digitale formulier op Mijn RVO. Stuurde u al eerder een overeenkomst digitaal in? Dan kunt u de toen ingediende voorwaarden weer gebruiken.

Log in op mijn.rvo.nl met minimaal eHerkenning niveau 2+. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Hebben alle partijen verklaard dat ze akkoord zijn? Dan verstuurt u de overeenkomst.

Stappen indienen digitaal formulier

Het indienen van het digitale pachtformulier stap voor stap:

Schriftelijk via post of e-mail

U kunt alleen een overeenkomst geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar digitaal insturen. Andere pachtovereenkomsten verstuurt u per post of per e-mail. Met onze modelovereenkomsten dient u snel en makkelijk een schriftelijk verzoek in.

Post
Het postadres van de grondkamer is:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail
Het e-mailadres van de grondkamer is: grondkamer@rvo.nl. Stuur de ondertekende overeenkomst mee als pdf-bestand. Verstuur per e-mail maar één overeenkomst. Heeft u meerdere overeenkomsten? Stuur ons dan voor iedere overeenkomst een aparte e-mail.

Gegevens van alle partijen

U stuurt de volgende gegevens met uw verzoek mee:

 • naam, adres en e-mailadres van alle partijen
 • relatienummer RVO, burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van alle partijen
 • pachtprijs
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van de grond of hoeve
 • (digitale) handtekening verpachter en pachter

Na uw aanvraag

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, controleren wij of wij de gegevens goed hebben ontvangen en sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat een verzoeknummer waaronder uw verzoek bij ons is geregistreerd. Hierna controleren wij of de gegevens compleet zijn. Wanneer de aanvraag niet compleet is, sturen wij een verzoek om de informatie aan te vullen.

Voor een partij die nog geen registratie bij RVO heeft, maken wij na het indienen een relatienummer van RVO en een bewijs van inschrijving.

Goedgekeurde pachtovereenkomst

De grondkamer behandelt uw verzoek gemiddeld binnen 2 tot 3 maanden. Als de grondkamer de pachtovereenkomst heeft goedgekeurd, zetten wij de beschikkingsbrief in Mijn dossier. Meer over Mijn dossier leest u op Pacht bij RVO: registratie en Mijn dossier.

Factuur

De indiener van het verzoek ontvangt de factuur. Deze krijgt u later dan de beschikkingsbrief. Heeft u andere afspraken gemaakt over wie de kosten betaalt? Dan betaalt de indiener de factuur aan ons en verrekent dit daarna met de andere partij. Lees meer op Tarieven van pachtverzoeken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?