Voorwaarden voor geliberaliseerde pacht

Gepubliceerd op:
25 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
10 november 2023

Geliberaliseerde pacht is een overeenkomst voor los land. De duur van de pacht bepalen pachter en verpachter zelf. Welke regels voor u gelden, hangt af van hoe lang u (ver)pacht.

Bij pacht van 6 jaar of korter bepaalt u zelf de pachtprijs. Duurt de pacht langer dan 6 jaar? Dan toetst de grondkamer naast de voorwaarden ook de pachtprijs.

Geliberaliseerde pacht 6 jaar of korter

De regels voor deze pachtvorm zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken schriftelijk vast.
 • Geliberaliseerde pacht is alleen af te sluiten voor los land.
 • De pachter en verpachter bepalen zelf de duur van de overeenkomst.
 • De overeenkomst stopt vanzelf; er is geen automatische verlenging.
 • De pachtprijs is vrij.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar

De regels voor deze pachtvorm zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken schriftelijk vast.
 • Geliberaliseerde pacht is alleen af te sluiten voor los land.
 • De pachter en verpachter bepalen zelf de duur van de overeenkomst.
 • De overeenkomst stopt vanzelf op de afgesproken datum; er is geen automatische verlenging.
 • De grondkamer toetst de pachtprijs.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Indienen geliberaliseerde pacht

Dien uw aanvraag in bij de grondkamer. Doe dit binnen 2 maanden na aangaan van de overeenkomst. Zorg ervoor dat alle partijen de aanvraag tekenen. Heeft u algemene of bijzondere voorwaarden? Stuur deze mee of verwijs ernaar in de pachtovereenkomst.

Op Pachtovereenkomst laten toetsen leest u meer over wat u moet doen om een overeenkomst in te dienen.

Wijzigen of opzeggen geliberaliseerde pachtovereenkomst

Wilt u een pachtovereenkomst wijzigen? U stuurt hiervoor een verzoek naar de grondkamer. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst wijzigen en andere verzoeken.

Wetten en regels

Meer informatie over regels voor geliberaliseerde pacht leest u in art. 397 titel 7.5 BW van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?