Voorwaarden voor geliberaliseerde pacht

Gepubliceerd op:
25 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

Geliberaliseerde pacht is een overeenkomst voor los land. De duur van de pacht bepalen pachter en verpachter zelf. Welke regels voor u gelden, hangt af van hoe lang u (ver)pacht.

Bij pacht van 6 jaar of korter bepaalt u zelf de pachtprijs. Duurt de pacht langer dan 6 jaar? Dan toetst de grondkamer naast de voorwaarden ook de pachtprijs.

Geliberaliseerde pacht 6 jaar of korter

De regels voor deze pachtvorm zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken schriftelijk vast.
 • Geliberaliseerde pacht is alleen af te sluiten voor los land.
 • De pachter en verpachter bepalen zelf de duur van de overeenkomst.
 • De overeenkomst stopt vanzelf; er is geen automatische verlenging.
 • De pachtprijs is vrij.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar

De regels voor deze pachtvorm zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken schriftelijk vast.
 • Geliberaliseerde pacht is alleen af te sluiten voor los land.
 • De pachter en verpachter bepalen zelf de duur van de overeenkomst.
 • De overeenkomst stopt vanzelf op de afgesproken datum; er is geen automatische verlenging.
 • De grondkamer toetst de pachtprijs.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Indienen geliberaliseerde pacht

Dien uw aanvraag in bij de grondkamer. Doe dit binnen 2 maanden na aangaan van de overeenkomst. Zorg ervoor dat alle partijen de aanvraag tekenen. Heeft u algemene of bijzondere voorwaarden? Stuur deze mee of verwijs ernaar in de pachtovereenkomst.

Op Pachtovereenkomst laten toetsen leest u meer over wat u moet doen om een overeenkomst in te dienen.

Wijzigen of opzeggen geliberaliseerde pachtovereenkomst

Wilt u een pachtovereenkomst wijzigen? U stuurt hiervoor een verzoek naar de grondkamer. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst wijzigen en andere verzoeken.

Wetten en regels

Meer informatie over regels voor geliberaliseerde pacht leest u in art. 397 titel 7.5 BW van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

Vragen over pachten en verpachten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?