Maximale pachtprijzen

Gepubliceerd op:
21 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

Ieder jaar zijn er vanaf 1 juli nieuwe normen voor pachtprijzen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor teeltpacht en geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter.

De pachter en verpachter berekenen samen de nieuwe pachtprijs van de lopende overeenkomst. De prijs mag niet hoger zijn dan de maximale pachtprijs per hectare per jaar. U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet door de grondkamer te laten toetsen.

Nieuwe pachtprijs berekenen

U berekent de maximale prijs van:

 • los land zoals bouw- en grasland of tuinland aan de hand van rekenregels;
 • agrarische woningen aan de hand van een puntentellingsformulier;
 • agrarische bedrijfsgebouwen aan de hand van het onderhoud en hoe geschikt de gebouwen zijn voor landbouw.

Maximale pachtprijzen los land

De inkomsten van grond verschillen per gebied. Er zijn daarom meerdere pachtprijsgebieden in Nederland. Per pachtprijsgebied geldt een maximale pachtprijs (de regionorm) en een veranderpercentage. De maximale pachtprijs hangt af van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

 • Is dit vóór 1 september 2007? Er geldt een maximaal percentage voor verhoging van de pachtprijs. Dit is het veranderpercentage.
 • Is dit ná 1 september 2007? Er geldt een maximale pachtprijs of regionorm.

Bekijk de veranderpercentages, maximale pachtprijzen en voorbeeldberekeningen op Berekenen pachtprijs los land.

Extra toeslag fruitteelt

Bij reguliere pacht kunnen pachter en verpachter bovenop de pachtprijs een toeslag afspreken voor het gebruik (pacht) van bestaande fruitbomen. Dit heeft te maken met de opbrengst van de fruitbomen. De regels zijn:

 • de overeenkomst is ingegaan óp of ná 1 september 2007;
 • de verpachter heeft de fruitbomen gepland en opgekweekt;
 • de toeslag is maximaal 10% van de waarde van de bomen per hectare per jaar.

Voor boomgaarden van mindere kwaliteit of met minder productie rekent u met een toeslag die in verhouding staat tot de 10%.

Aanvragen aanpassing pachtprijs

Komt u er met de (ver)pachter niet uit? In dat geval kunt u de grondkamer vragen om de pachtprijs aan te passen. Dit doet u met een verzoek Herziening pachtprijs door middel van een brief. Hieraan zijn kosten verbonden.

Maximale pachtprijzen agrarische woningen

Voor de maximale pachtprijs van een agrarische woning gebruikt u een puntentellingsformulier. Bij een bepaald aantal punten hoort een maximale pachtprijs per maand.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?