Berekenen pachtprijs los land

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2022

Wilt u de maximale pachtprijs berekenen voor los land? Bij de berekening heeft u te maken met de ingangsdatum van de overeenkomst en de maximale prijzen in een regio. Gebruik deze gegevens zodat u uw pachtprijs kunt berekenen.

De maximale pachtprijs hangt af van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

 • Is dit vóór 1 september 2007? Dan geldt een maximaal percentage waarmee de pacht mag verhogen. Dit is het veranderpercentage.
 • Is dit ná 1 september 2007? Dan geldt een maximale pachtprijs of regionorm.

Maximale prijzen en percentages los land

Voor los bouw- en grasland en voor tuinland zijn er verschillende maximale percentages en prijzen.

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland
  Vóór 1 september 2007 Vanaf 1 september 2007 Vanaf 1 september 2007
Pachtprijsgebied of regio Veranderpercentage Regionorm 2022 (€ / ha) Regionorm 2021 (€ / ha)
Bouwhoek en Hogeland 0 € 695 € 692
Veenkoloniën en Oldambt -6 € 365 € 387
Noordelijk weidegebied -1 € 511 € 514
Oostelijk veehouderijgebied -2 € 560 € 573
Centraal veehouderijgebied 17 € 518 € 442
IJsselmeerpolders -6 € 1.245 € 1.318
Westelijk Holland -3 € 400 € 413
Waterland en Droogmakerijen 1 € 232 € 230
Hollands Utrechts weidegebied 12 € 715 € 639
Rivierengebied 4 € 650 € 626
Zuidwestelijk akkerbouwgebied -23 € 365 € 471
Zuidwest Brabant -2 € 839 € 856
Zuidelijk veehouderijgebied -1 € 530 € 533
Zuid Limburg 9 € 607 € 557
Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland
  Vóór 1 september 2007 Vanaf 1 september 2007 Vanaf 1 september 2007
Pachtprijsgebied Veranderpercentage Regionorm 2022 (€ / ha) Regionorm 2021 (€ / ha)
Westelijk Holland (regio 7) 13 € 5.094 € 4.496
Rest van Nederland (overige regio's) 19 € 3.598 € 3.024

Berekenen pachtprijs los land ná 1 september 2007

Wilt u de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En ging uw pachtovereenkomst in óp of ná 1 september 2007? Dan gaat u uit van de maximale regionale pachtprijzen en de vrije verkeerswaarde.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De bestaande pachtprijs.
 • Het veranderpercentage van het pachtprijsgebied of de regio waarin het perceel ligt.
 • De maximale pachtprijs per pachtprijsgebied per hectare per jaar; dit is de regionorm.
 • De vrije verkeerswaarde.

Hoe berekent u de maximale pachtprijs?

U gebruikt de volgende regels om de prijs te berekenen:

Regel 1
De regionorm mag niet hoger zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van het perceel.

Regel 2
Is de regionorm hoger? Dan is de nieuwe pachtprijs maximaal 2% van de vrije verkeerswaarde.

Regel 3
Is de regionorm lager? Dan houdt u de regionorm aan.

Berekenen pachtprijs los land vóór 1 september 2007

Wilt u voor bouwland, grasland of tuinland de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En ging uw pachtovereenkomst in vóór 1 september 2007? Dan gaat u uit van het veranderpercentage.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De bestaande pachtprijs.
 • Het veranderpercentage van het pachtprijsgebied of de regio waarin het perceel ligt.
 • De regionorm; de maximale pachtprijs per pachtprijsgebied per hectare per jaar.
 • De vrije verkeerswaarde.

Hoe berekent u de maximale pachtprijs?

U gebruikt de volgende regels om de prijs te berekenen:

Regel 1
De bestaande pachtprijs × regionaal veranderpercentage = nieuwe pachtprijs.

Regel 2
De nieuwe pachtprijs is niet hoger dan 110% van de regionorm.

Regel 3
De nieuwe pachtprijs is niet lager dan 90% van de regionorm.

Regel 4
De nieuwe pachtprijs is niet hoger dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond.

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

Wetten en regels

In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?