Berekenen pachtprijs los land

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2022

Wilt u de maximale pachtprijs berekenen voor los land? Bij de berekening heeft u te maken met de ingangsdatum van de overeenkomst en de maximale prijzen in een regio. Gebruik deze gegevens zodat u uw pachtprijs kunt berekenen.

De maximale pachtprijs hangt af van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

 • Is dit vóór 1 september 2007? Dan geldt een maximaal percentage waarmee de pacht mag verhogen. Dit is het veranderpercentage.
 • Is dit ná 1 september 2007? Dan geldt een maximale pachtprijs of regionorm.

Maximale prijzen en percentages los land

Voor los bouw- en grasland en voor tuinland zijn er verschillende maximale percentages en prijzen.

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

 

Pachtovereenkomsten vóór 1 september 2007

Pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007

Pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007

Pachtprijsgebied of regio

Veranderpercentage

Regionorm 2022 (€ / ha)

Regionorm 2021 (€ / ha)

Bouwhoek en Hogeland

0

€ 695

€ 692

Veenkoloniën en Oldambt

-6

€ 365

€ 387

Noordelijk weidegebied

-1

€ 511

€ 514

Oostelijk veehouderijgebied

-2

€ 560

€ 573

Centraal veehouderijgebied

17

€ 518

€ 442

IJsselmeerpolders

-6

€ 1.245

€ 1.318

Westelijk Holland

-3

€ 400

€ 413

Waterland en Droogmakerijen

1

€ 232

€ 230

Hollands Utrechts weidegebied

12

€ 715

€ 639

Rivierengebied

4

€ 650

€ 626

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

-23

€ 365

€ 471

Zuidwest Brabant

-2

€ 839

€ 856

Zuidelijk veehouderijgebied

-1

€ 530

€ 533

Zuid Limburg

9

€ 607

€ 557

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland
  Pachtovereenkomsten vóór 1 september 2007 Pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 Pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007
Pachtprijsgebied Veranderpercentage Regionorm 2022 (€ / ha) Regionorm 2021 (€ / ha)
Westelijk Holland (regio 7) 13 € 5.094 € 4.496
Rest van Nederland (overige regio's) 19 € 3.598 € 3.024

Berekenen pachtprijs los land ná 1 september 2007

Wilt u de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En ging uw pachtovereenkomst in óp of ná 1 september 2007? Dan gaat u uit van de maximale regionale pachtprijzen en de vrije verkeerswaarde.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De bestaande pachtprijs.
 • Het veranderpercentage van het pachtprijsgebied of de regio waarin het perceel ligt.
 • De maximale pachtprijs per pachtprijsgebied per hectare per jaar; dit is de regionorm.
 • De vrije verkeerswaarde.

Hoe berekent u de maximale pachtprijs?

U gebruikt de volgende regels om de prijs te berekenen:

Regel 1
De regionorm mag niet hoger zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van het perceel.

Regel 2
Is de regionorm hoger? Dan is de nieuwe pachtprijs maximaal 2% van de vrije verkeerswaarde.

Regel 3
Is de regionorm lager? Dan houdt u de regionorm aan.

Voorbeeldberekening pachtprijs grasland

U heeft een pachtovereenkomst voor grasland in de gemeente Aalten. De regionorm is € 608 per hectare. De vrije verkeerswaarde is € 40.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. 2% van de vrije verkeerswaarde is 2% x 40.000 = € 800.
 2. De regionorm van € 608 is niet hoger dan 2% vrije verkeerswaarde.
 3. De regionorm van € 608 is lager dan 2% vrije verkeerswaarde.

Rekenregel 3 is bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 608 per hectare per jaar.

Voorbeeldberekening pachtprijs tuinland

U heeft een pachtovereenkomst voor tuinland in Groningen. De regionorm is € 2.071. De vrije verkeerswaarde is € 90.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. 2% van de vrije verkeerswaarde is 2% x € 90.000 = € 1.800.
 2. De regionorm van € 2.071 is hoger dan 2% vrije verkeerswaarde.
 3. De regionorm van € 2.071 is niet lager dan 2% vrije verkeerswaarde.

Rekenregels 1 en 2 zijn bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 1.800 per hectare per jaar.

Berekenen pachtprijs los land vóór 1 september 2007

Wilt u voor bouwland, grasland of tuinland de aanpassing van de pachtprijs berekenen? En ging uw pachtovereenkomst in vóór 1 september 2007? Dan gaat u uit van het veranderpercentage.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De bestaande pachtprijs.
 • Het veranderpercentage van het pachtprijsgebied of de regio waarin het perceel ligt.
 • De regionorm; de maximale pachtprijs per pachtprijsgebied per hectare per jaar.
 • De vrije verkeerswaarde.

Hoe berekent u de maximale pachtprijs?

U gebruikt de volgende regels om de prijs te berekenen:

Regel 1
De bestaande pachtprijs × regionaal veranderpercentage = nieuwe pachtprijs.

Regel 2
De nieuwe pachtprijs is niet hoger dan 110% van de regionorm.

Regel 3
De nieuwe pachtprijs is niet lager dan 90% van de regionorm.

Regel 4
De nieuwe pachtprijs is niet hoger dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond.

Voorbeeldberekening pachtprijs grasland

U heeft een pachtovereenkomst voor grasland in de gemeente Barneveld. De huidige pachtprijs is € 500 per hectare. Het regionale veranderpercentage van het Centraal veehouderij-gebied is -26% en de regionorm is € 467. De vrije verkeerswaarde is € 30.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare is: € 500 × -26% = € 370.
 2. € 370 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 467 × 110% = € 513,70).
 3. € 370 is lager dan de 90% van de regionorm (€ 467 × 90% = € 420,30). U rekent nu met € 420,30 omdat de nieuwe pachtprijs niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm.
 4. € 420,30 is lager dan 2% vrije verkeerswaarde × € 30.000 = € 600 per hectare.

De nieuwe pachtprijs is € 420,30 per hectare per jaar. Deze is hoger dan bij rekenregel 1 en voldoet aan alle andere rekenregels.

Voorbeeldberekening pachtprijs bouwland

U heeft een pachtovereenkomst voor bouwland in Zuid-Limburg. De huidige pachtprijs is € 850 per hectare. Het regionale veranderpercentage is -19% en de regionorm is € 718. De vrije verkeerswaarde is € 33.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare is € 850 × -18% = € 697.
 2. € 697 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 718 × 110% = € 789.80).
 3. € 697 is niet lager dan de 90% van de regionorm (€ 718 × 90% = € 646,20).
 4. € 697 is niet lager dan 2% vrije verkeerswaarde × € 33.000 = € 660 per hectare. Dit bedrag is lager is dan bij rekenregel 1.

Rekenregel 4 is bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 660 per hectare per jaar.

Voorbeeldberekening pachtprijs tuinland

U heeft een pachtovereenkomst voor tuinland in Heemstede. De pachtprijs is € 2.100 per hectare. Het regionale veranderpercentage is 15% en de regionorm is € 3.108. De vrije verkeerswaarde is € 110.000 per hectare.

Zo berekent u met de rekenregels de pachtprijs:

 1. De nieuwe pachtprijs per hectare is: € 2.100 × 15% = € 2.415.
 2. € 2.415 is niet hoger dan 110% van de regionorm (€ 3.108 × 110%=€ 3.418,80).
 3. € 2.415 is lager dan de 90% van de regionorm (€ 3.108 × 90%=€ 2.797,20). U rekent nu met € 2.797,20.
 4. € 2.797,20 is hoger dan 2% vrije verkeerswaarde × € 110.000 = € 2.200.

Rekenregel 4 is bepalend. De nieuwe pachtprijs is € 2.200 per hectare per jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

Wetten en regels

In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

Vragen over pachten en verpachten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?