Voorwaarden voor reguliere pacht

Laatst gecontroleerd op:
10 november 2023
Gepubliceerd op:
25 februari 2015

Reguliere pacht is een overeenkomst voor los land en hoeves. Er zijn regels voor de reguliere pachtovereenkomst. De duur voor reguliere pacht staat vast. De grondkamer controleert de pachtprijs van reguliere pachtovereenkomsten.

Regels overeenkomst reguliere pacht

De duur van een reguliere pachtovereenkomst is langer dan 6 jaar voor los land. Voor hoeves is dit langer dan 12 jaar. De regels zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken schriftelijk vast.
 • De grondkamer controleert de pachtprijs.
 • De overeenkomst geldt voor los land en agrarische bedrijfsgebouwen en woningen.
 • De pacht verlengt automatisch met 6 jaar.
 • Automatische verlenging gebeurt niet als de verpachter de overeenkomst volgens de regels heeft opgezegd. Dat geldt ook voor een goedgekeurde overeenkomst van kortere duur.
 • Voor een kortere pachtduur vraagt u toestemming van de grondkamer. Voor een langere duur geldt dat niet. U legt de einddatum en duur altijd vast in de overeenkomst. Hoe u toestemming vraagt voor een kortere pachtduur leest u op Wijzigen pachtovereenkomst en andere verzoeken. Kies daar voor Verzoek korte pachtduur.
 • De pacht stopt niet als de verpachter of pachter overlijdt.
 • De pacht stopt niet als de pachter 65 jaar wordt.
 • De pachter kan vragen om indeplaatsstelling of medepacht.
 • Het voorkeursrecht geldt.
 • Heeft de pachter verbeteringen aangebracht aan verpachte grond of hoeve? Dan kan de pachter aan het einde van de pacht een vergoeding vragen aan de verpachter.
 • Bij verkoop gaan de rechten en plichten van de verpachter over naar de nieuwe eigenaar.

Indienen reguliere pachtovereenkomst

Dien uw aanvraag in bij de grondkamer. Doe dit binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Zorg ervoor dat alle partijen de aanvraag tekenen. Stuur ook algemene of bijzondere voorwaarden mee als u die heeft.

Op Pachtovereenkomst laten  toetsen leest u meer over wat u moet doen om een overeenkomst in te dienen.

Wijzigen of opzeggen reguliere pachtovereenkomst

Wilt u een pachtovereenkomst wijzigen? Dan heeft u goedkeuring van de grondkamer nodig. U stuurt hiervoor een verzoek naar de grondkamer. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst wijzigen en andere verzoeken.

Wetten en regels

Meer informatie over regels voor reguliere pacht leest u in artikel 317-326 titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?