Afspraken in een pachtovereenkomst

Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024
Gepubliceerd op:
18 mei 2022

Pacht of verpacht u landbouwgrond of agrarische woningen of gebouwen? De pachter en verpachter leggen de afspraken hierover schriftelijk vast in een pachtovereenkomst.

Er zijn regels voor pacht. Daarom moet u een pachtovereenkomst altijd laten toetsen door de grondkamer. Dit hoeft niet bij:

  • oppervlakten voor los land kleiner dan één hectare en;
  • tuinland kleiner dan 0,5 hectare in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Welke pachtvormen zijn er?

Welke pachtovereenkomst u sluit, hangt af van wat u gaat (ver)pachten en welke afspraken u over de pacht maakt. In het overzicht ziet u de regels van elke pachtvorm. Bekijk de Begrippenlijst Pachten en verpachten voor uitleg van de begrippen.

  Regulier los land Regulier hoeves Geliberaliseerd 6 jaar of korter Geliberaliseerd langer dan 6 jaar Teeltpacht
Looptijd 6 jaar 6 of 12 jaar Vrij Vrij 1 tot 2 jaar
Geldt voor Los land Hoeves en bedrijfsgebouwen Los land Los land Los land en 1 of 2-jarige teelten waarvoor vruchtwisseling nodig is
Continuatierecht Elke 6 jaar automatisch verlengd Elke 6 jaar automatisch verlengd Nee Nee Nee
Controle pachtovereenkomst Ja Ja Ja Ja Ja
Controle pachtprijs Ja Ja Nee Ja Nee
Verzoek herziening pachtprijs Ja Ja Nee Ja Nee
Voorkeursrecht Ja Ja Nee Nee Nee
Indeplaatsstelling Ja Ja Nee Nee Nee
Medepacht  Ja Ja Nee Nee Nee
Digitaal indienen Nee Nee Ja Nee Nee

Meer over pachtvormen

Lees meer over de verschillen tussen en regels van pacht:

Pachtovereenkomst indienen en laten toetsen

De grondkamer controleert of de afspraken in een pachtovereenkomst aan de wetten en regels voldoen. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst laten toetsen .

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?