Voorwaarden voor teeltpacht

Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024
Gepubliceerd op:
25 februari 2015

Teeltpacht is een overeenkomst voor één of 2 jaar voor los land. Pachter en verpachter sluiten deze overeenkomst voor teelten waarbij vruchtwisseling nodig is. U registreert de overeenkomst bij de grondkamer.

Regels overeenkomst teeltpacht

De regels voor een teeltpachtovereenkomst zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken zelf schriftelijk vast.
 • De overeenkomst is alleen af te sluiten voor los land.
 • De duur van de pacht is één of 2 jaar.
 • De overeenkomst stopt vanzelf op de afgesproken datum. Automatische verlenging is niet mogelijk.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Afspraken in de pachtovereenkomst

In de pachtovereenkomst staan de volgende afspraken:

 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte
 • teeltsoort

De grondkamers hebben beslist dat er geen vruchtwisseling nodig is bij de volgende teelten:

 • (winter)gerst
 • gras(zaad)
 • haver
 • (snij/voer)maïs
 • rogge
 • (winter)tarwe
 • spelt

 Hiervoor mag geen teeltpachtovereenkomst worden afgesloten.

Registreren teeltpachtovereenkomst

Registreer de overeenkomst bij de grondkamer binnen 2 maanden na aangaan van de overeenkomst. Zorg ervoor dat verpachter en pachter de overeenkomst tekenen. Stuur één exemplaar van de getekende overeenkomst via post of e-mail naar de grondkamer. Noem hierbij ook de volgende gegevens van de pachter en verpachter:

 • adres
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatienummer RVO of KVK-nummer

Post

Het postadres van de grondkamer is:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamer
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail

Het e-mailadres van de grondkamer is: grondkamer@rvo.nl. Stuur:

 • de ondertekende overeenkomst mee als pdf;
 • per e-mail één overeenkomst. Heeft u meerdere overeenkomsten? Stuur ons dan voor iedere overeenkomst een aparte e-mail.

Wijzigen teeltpachtovereenkomst

Wilt u een pachtovereenkomst wijzigen? U stuurt hiervoor een verzoek naar de grondkamer. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst wijzigen en andere verzoeken.

Wetten en regels

Meer informatie over regels voor teeltpacht leest u in artikel 396, lid 1-3 titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?