Voorwaarden voor teeltpacht

Gepubliceerd op:
25 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

Teeltpacht is een overeenkomst voor één of 2 jaar voor los land. Pachter en verpachter sluiten deze overeenkomst voor teelten waarbij vruchtwisseling nodig is. U registreert de overeenkomst bij de grondkamer.

Regels overeenkomst teeltpacht

De regels voor een teeltpachtovereenkomst zijn:

 • De pachter en verpachter leggen de afspraken zelf schriftelijk vast.
 • De overeenkomst is alleen af te sluiten voor los land.
 • De duur van de pacht is één of 2 jaar.
 • De overeenkomst stopt vanzelf op de afgesproken datum. Automatische verlenging is niet mogelijk.
 • De pacht stopt niet als pachter of verpachter overlijdt.
 • De pachter kan niet vragen om een indeplaatsstelling.
 • Het voorkeursrecht geldt niet.

Afspraken in de pachtovereenkomst

In de pachtovereenkomst staan de volgende afspraken:

 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte
 • teeltsoort

Registreren teeltpachtovereenkomst

Registreer de overeenkomst bij de grondkamer binnen 2 maanden na aangaan van de overeenkomst. Zorg ervoor dat verpachter en pachter de overeenkomst tekenen. Stuur één exemplaar van de getekende overeenkomst via post of e-mail naar de grondkamer. Noem hierbij ook de volgende gegevens van de pachter en verpachter:

 

 • adres
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatienummer RVO of KVK-nummer

Post

Het postadres van de grondkamer is:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamer
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail

Het e-mailadres van de grondkamer is: grondkamer@rvo.nl. Stuur:

 • de ondertekende overeenkomst mee als pdf;
 • per e-mail één overeenkomst. Heeft u meerdere overeenkomsten? Stuur ons dan voor iedere overeenkomst een aparte e-mail.

Wijzigen teeltpachtovereenkomst

Wilt u een pachtovereenkomst wijzigen? U stuurt hiervoor een verzoek naar de grondkamer. Lees hier meer over op Pachtovereenkomst wijzigen en andere verzoeken.

Wetten en regels

Meer informatie over regels voor teeltpacht leest u in artikel 396, lid 1-3 titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

Vragen over pachten en verpachten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?