Tarieven van pachtverzoeken

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

Voor het werk van de grondkamer betaalt u griffierechten. Dit zijn de kosten of tarieven voor de behandeling van een verzoek. U betaalt een vast tarief of een percentage van de pachtprijs.

De indiener van het verzoek krijgt de factuur. Maakt u een andere afspraak over wie de kosten betaalt? Dan betaalt de indiener de factuur en verrekent dit daarna met de andere partij.

Factuur betalen

Wij zorgen voor de financiële administratie van de grondkamer. Doet u een betaling? Vul bij Naam ontvanger ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ in. Bij Omschrijving vult u het verzoeknummer van het ingediende verzoek in. Dit nummer vindt u op de ontvangstbevestiging en factuur. Het rekeningnummer is NL07 INGB 0705 0015 20.

Tarieven verzoeken

Elk jaar veranderen de tarieven. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bepaalt het tarief.

Tarieven grondkamers per verzoeksoort (ingekomen op of na 1-1-2022)

Verzoeksoort

Vast tarief

% van pachtprijs

Minimum

Maximum

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht

€ 100

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW)

€ 136

 

 

 

Teeltpacht (art. 7:396 BW)

€ 136

 

 

 

Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW)

€ 136

 

 

 

Pachtontbindingen en pachtoverdrachten

€ 136

 

 

 

Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft)

€ 136

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW)

 

5%

€ 268

€ 644

Reguliere pacht (art. 7:325 BW)

 

5%

€ 268

€ 644

Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW)

 

5%

€ 268

€ 644

Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs

 

5%

€ 268

€ 644

Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs

€ 136

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets)

€ 136

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets)

 

5%

€ 268

€ 644

Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW)

€ 268

 

 

 

Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW)

€ 644

 

 

 

Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW)

€ 268

 

 

 

Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG)

€ 644

 

 

 

Tarieven grondkamers per verzoeksoort (ingekomen op of na 1-1-2021)

Verzoeksoort

Vast tarief

% van pachtprijs

Minimum

Maximum

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht

€ 100

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW)

€ 134

 

 

 

Teeltpacht (art. 7:396 BW)

€ 134

 

 

 

Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW)

€ 134

 

 

 

Pachtontbindingen en pachtoverdrachten

€ 134

 

 

 

Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft)

€ 134

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW)

 

5%

€ 265

€ 636

Reguliere pacht (art. 7:325 BW)

 

5%

€ 265

€ 636

Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW)

 

5%

€ 265

€ 636

Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs

 

5%

€ 265

€ 636

Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs

€ 134

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets)

€ 134

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets)

 

5%

€ 265

€ 636

Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW)

€ 265

 

 

 

Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW)

€ 636

 

 

 

Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW)

€ 265

 

 

 

Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG)

€ 636

 

 

 

Tarieven grondkamers per verzoeksoort (ingekomen op of na 1-1-2020)

Verzoeksoort

Vast tarief

% van pachtprijs

Minimum

Maximum

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht

€ 100

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW)

€ 132

 

 

 

Teeltpacht (art. 7:396 BW)

€ 132

 

 

 

Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW)

€ 132

 

 

 

Pachtontbindingen en pachtoverdrachten

€ 132

 

 

 

Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft)

€ 132

 

 

 

Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW)

 

5%

€ 261

€ 626

Reguliere pacht (art. 7:325 BW)

 

5%

€ 261

€ 626

Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW)

 

5%

€ 261

€ 626

Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs

 

5%

€ 261

€ 626

Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs

€ 132

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets)

€ 132

 

 

 

Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets)

 

5%

€ 261

€ 626

Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW)

€ 261

 

 

 

Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW)

€ 626

 

 

 

Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW)

€ 261

 

 

 

Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG)

€ 626

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

Vragen over pachten en verpachten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?