Tarieven van pachtverzoeken

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2022

Voor het werk van de grondkamer betaalt u griffierechten. Dit zijn de kosten of tarieven voor de behandeling van een verzoek. U betaalt een vast tarief of een percentage van de pachtprijs.

De indiener van het verzoek krijgt de factuur. Maakt u een andere afspraak over wie de kosten betaalt? Dan betaalt de indiener de factuur en verrekent dit daarna met de andere partij.

Tarieven verzoeken

Elk jaar veranderen de tarieven. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bepaalt het tarief.

Factuur betalen

Wij zorgen voor de financiële administratie van de grondkamer. Doet u een betaling? Vul bij Naam ontvanger ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ in. Bij Omschrijving vult u het verzoeknummer van het ingediende verzoek in. Dit nummer vindt u op de ontvangstbevestiging en factuur. Het rekeningnummer is NL07 INGB 0705 0015 20.

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?