Tarieven van pachtverzoeken

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2023

Voor het werk van de grondkamer betaalt u griffierechten. Dit zijn de kosten of tarieven voor de behandeling van een verzoek. U betaalt een vast tarief of een percentage van de pachtprijs.

De indiener van het verzoek krijgt de factuur. Maakt u een andere afspraak over wie de kosten betaalt? Dan betaalt de indiener de factuur en verrekent dit daarna met de andere partij.

Tarieven verzoeken

Elk jaar veranderen de tarieven. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bepaalt het tarief.

Factuur betalen

Wij zorgen voor de financiële administratie van de grondkamer. Doet u een betaling? Vul dan de volgende gegevens in:

  • Naam ontvanger: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Omschrijving: het verzoeknummer van het ingediende verzoek. Dit nummer vindt u op de ontvangstbevestiging en de factuur. 
  • Rekeningnummer: NL07 INGB 0705 0015 20

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?