Pacht bij RVO: registratie en Mijn dossier

Gepubliceerd op:
18 mei 2022

Heeft u een verzoek voor de grondkamer? U regelt uw pachtzaken via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij ondersteunen de grondkamer bij het behandelen van verzoeken. Dient u een verzoek in? Dan registreert u zich bij ons.

Uw registratie bij ons

Na uw registratie bij RVO krijgt u een relatienummer. Dit nummer zorgt ervoor dat de juiste gegevens bij het juiste verzoek staan. Kijk op Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier hoe u zich registreert.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw verzoek in te dienen? U regelt dit online. Hoe u dat doet, leest u op Zaken regelen bij RVO.

Uw gegevens in Mijn dossier

Heeft u een verzoek gedaan aan de grondkamer? U vindt de gegevens hiervan in Mijn dossier.

Inloggen in Mijn dossier

Bedrijven loggen in met eHerkenning. Staat uw BSN op de pachtovereenkomst? Dan logt u in met DigiD. Nadat u voor het eerst bent ingelogd, krijgt u van ons een relatienummer. Dit relatienummer vindt u in Mijn dossier bij Mijn gegevens. Meer informatie leest u op Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier.

Informatie in Mijn dossier

Bent u pachter, verpachter of gemachtigde? U vindt in Mijn dossier de:

  • ontvangstbevestiging
  • beschikkingsbrief
  • goedgekeurde pachtovereenkomst

Heeft u een verzoek ingediend? In Mijn dossier staat ook:

  • het verzoek om aanvulling door de grondkamer;
  • de factuur nadat de beschikking is verstuurd.

U vindt de pachtovereenkomst onder het nummer dat in de overeenkomst staat. Dit is een KVK-nummer, BSN of relatienummer van RVO. Dit geldt voor alle partijen. Pak dit nummer er dus bij om de overeenkomst te vinden.

Gegevens wijzigen Mijn dossier

Staat uw pachtovereenkomst niet in Mijn dossier? En heeft de grondkamer de overeenkomst wel goedgekeurd? Dan kan het zijn dat uw gegevens nog niet compleet zijn. In Mijn dossier kunt u uw gegevens aanvullen en wijzigen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?