Strokenteelt registreren

Gepubliceerd op:
20 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 oktober 2023

Kiest u voor strokenteelt op uw percelen? Dan is het belangrijk dat u dit op de goede manier registreert in Mijn percelen. Deze registratie gebruikt u namelijk voor het aanvragen van verschillende subsidies en uitbetalingen.

Wat is strokenteelt?

Met strokenteelt bedoelen we dat u verschillende gewassen naast elkaar teelt op smalle stroken grond. Vaak zijn deze stroken 3 meter breed, of een veelvoud daarvan. Bijvoorbeeld 6, 12 of 24 meter. U teelt 1 gewas per strook.

Als u een combinatie van gewassen teelt, kan dat zorgen voor meer biodiversiteit. 

Meer informatie over strokenteelt leest u op de website van Wageningen University & Research (WUR).

Strokenteelt in Mijn percelen

In Mijn percelen registreert u elke strook als een apart perceel. U tekent de percelen in zoals u bent gewend in Mijn percelen. Het is het makkelijkst om daarvoor een strokenbestand te gebruiken. Wageningen University en Research (WUR) kan u daarbij helpen. Dit bestand voegt u daarna toe aan Mijn percelen. Hoe u dat precies doet, leest u in de handleiding Strokenteelt registreren. Die vindt u op Mijn registratie  van Mijn percelen.  

Denk goed na over de indeling. Deze gebruikt u namelijk 5 tot 10 jaar. Misschien zelfs langer. Geef uw percelen namen die voor u duidelijk zijn. Zo houdt u makkelijker overzicht.

Wij werken samen met WUR aan een makkelijke manier om uw percelen in te tekenen in Mijn percelen. Wanneer u daarmee aan de slag kunt, leest u dat op deze pagina.

Meer weten over strokenteelt registreren?

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Voor andere vragen over strokenteelt neemt u contact op met WUR:

Strokenteelt en subsidies

Heeft u de percelen met strokenteelt goed geregistreerd in Mijn percelen? Dan kunt u de percelen gebruiken om in de Gecombineerde opgave subsidies aan te vragen. Bijvoorbeeld voor de basispremie en/of de eco-regeling. De voorwaarden van deze GLB-subsidies vindt u op de pagina’s Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare 2024 en Eco-regeling 2024. Vraagt u subsidie aan voor een brede weersverzekering? Dan vraagt u deze aan per perceel, dus per strook.

Meer informatie over GLB-subsidies vindt u op onze informatiepagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2024

Strokenteelt en bemonsteren

Laat u uw grond bemonsteren voor een hogere fosfaatgebruiksnorm? Dat doet u op de normale manier, volgens het bemonsteringsprotocol.

Voorbeeld: heeft u 3 stroken die naast elkaar liggen? Dan mag u die in één keer laten bemonsteren. De oppervlakte van deze stroken mag samen niet groter zijn dan 5 hectare. De oppervlakte van één strook mag niet groter zijn dan 2,5 hectare.

Meer over bemonsteren leest u op de informatiepagina Fosfaatdifferentiatie.

Wat is wel of geen strokenteelt?

Toepassing van strokenteelt
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?