Subsidie innovatiemodule aanvragen en erna februari - mei 2021

Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022
Gepubliceerd op:
26 oktober 2021

U heeft de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen aangevraagd. We leggen u graag uit hoe wij uw aanvraag behandelen. En wat wij van u verwachten als u subsidie krijgt.

De 2e openstelling van deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen was mogelijk van 24 februari tot 4 mei 2021, 17:00 uur.

Beoordelen van uw aanvraag

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit een aantal stappen. Op Behandelen aanvraag leest u meer over deze stappen.

We beoordelen uw aanvraag op een aantal onderdelen. Met de scores rangschikken wij de aanvragen. Het budget gaat naar de aanvragers met de hoogste scores. Hieronder leest u meer over de onderdelen waar we op beoordelen en hoeveel punten u kunt scoren.

Scoren met het projectplan

Bij uw aanvraag stuurt u een projectplan mee. Hiermee bepalen we uw score. Uw projectplan maken en afstemmen kan veel tijd kosten. Begin daarom op tijd.

Leg voor elk onderdeel uit wat u precies doet om hierop te scoren. Doe dit voor iedere maatregel die u onderzoekt en ontwikkelt. Geef voor het verminderen van de uitstoot ook aan wat de invloed van een maatregel hierop is.

Als wij de projectplan beoordelen gebruiken we ook kennis van experts buiten RVO.

Rangschikkingscriteria

Uw aanvraag scoort hoger als uw innovatie:

  • zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies (wegingsfactor 3);
  • economische kansen biedt (wegingsfactor 2);
  • zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie (wegingsfactor 1);
  • internationaal vernieuwend is (wegingsfactor 1).

5e onderdeel om te toetsen voor melkveehouders

Bent u melkveehouder? Dan beoordelen we uw aanvraag ook op een 5e onderdeel. U krijgt 15 punten als het vee bij gebruik van de innovatie minimaal 6 uren op een dag buiten de stal staat. Dit geldt voor minimaal 120 dagen in een jaar. Staat het vee minder lang buiten de stal? Dan voldoet u niet aan het Convenant Weidegang en scoort u hierop 0 punten.

De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen rangschikken we met de scores op deze onderdelen. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste scores.

Punten berekenen

Voor de onderdelen 1 tot en met 4 krijgt u minimaal 1 punt en maximaal 5 punten. Als u melkveehouder bent kunt u 15 punten scoren op het 5e onderdeel. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal. Dus bij een wegingsfactor 3 krijgt u in het totale puntenaantal minimaal 3 en maximaal 15 punten.

Punten berekenen

Criterium Minimum toekenning Wegingsfactor Minimum aantal totaalpunten Maximum toekenning Maximum aantal totaalpunten
1 1 3 1 x 3 = 3 5 5 x 3 = 15
2 1 2 1 x 2 = 2 5 5 x 2 = 10
3 1 1 1 x 1 = 1 5 5 x 1 = 5
4 1 1 1 x 1 = 1 5 5 x 1 = 5
5* 0 n.v.t. 0 15 15
Totaal 7   35 (50*)

* Alleen voor melkveehouders.

Lees op Subsidie berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Beslissing

Binnen 13 weken na de aanvraagperiode krijgt u een brief over de beslissing op uw aanvraag. Hoe we tot deze beslissing komen leest u op Behandelen aanvraag.

Kunt u subsidie krijgen? Dan staat in de beslisbrief ook hoe hoog uw voorlopige subsidie is. Na de looptijd van uw project vraagt u ons om de definitieve subsidie vast te stellen. Binnen 3 maanden na ontvangst van de beslisbrief start u met het innovatieproject.

De aanvraag van deze subsidie staat los van het aanvragen van een vergunning of toestemming voor uw project. Vergeet deze niet aan te vragen.

Voorschot en voortgangsrapportage

Keuren wij uw aanvraag voor subsidie goed? U krijgt vanaf dat moment elke 3 maanden een voorschot van uw subsidie voor fase 1 en 2 van uw project. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag van fase 1 en 2 als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Tijdens uw innovatieproject geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u ermee bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Wij bepalen dan of u voldoende vooruit gaat? Als dat zo is, blijven de voorschotten hetzelfde.

Vaststelling subsidie aanvragen

Heeft u fase 1 en 2 van uw project afgerond? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. De penvoerder vraagt de vaststelling aan. Lees hier welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag. Elke deelnemer ontvangt bericht van ons over de vastgestelde subsidie. Houdt u zich aan de voorwaarden van de subsidie? Dan krijgt u na de vaststelling ook subsidie voor fase 3.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?