Algemene verplichtingen voor subsidieontvangers

Gepubliceerd op:
30 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
30 april 2021

Ontvangt u subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan is er een aantal verplichtingen. Aan deze algemene verplichtingen moet u voldoen tijdens en na afloop van het project.

Naast de algemene verplichtingen conform het Kaderbesluit nationale EZK en LNV-subsidies, krijgt u meestal ook te maken met aanvullende verplichtingen. Is dit het geval, dan staat in de verleningsbrief informatie hierover. Ook worden deze verplichtingen specifiek bij een subsidieregeling gecommuniceerd.

Verplichtingen voor de subsidieontvanger in lopende projecten

 1. Het project moet worden uitgevoerd zoals omschreven in het projectplan. Bij vertraging, of essentiële wijzigingen van het project, moet voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
   
 2. Indien de subsidiabele kosten in een kalenderjaar, of mijlpaalperiode meer dan 25% afwijken van de begroting, is de subsidieontvanger verplicht dit te melden bij RVO.nl.
   
 3. De projectadministratie moet eenvoudig en duidelijk zijn. Houdt daarbij rekening met onderstaand onderscheid:
   
  • Als de subsidie meer dan € 125.000 bedraagt, legt u de volgende gegevens vast:
   1. de aard van het project;
   2. de inhoud van het project;
   3. de voortgang van de verrichte werkzaamheden;
   4. de verschillende soorten projectkosten die in de begroting vermeld staan.
  • Indien de subsidie minder bedraagt dan € 125.000 legt u die gegevens vast die aantonen dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht.
    
 4. De administratie moet tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie worden bewaard.
   
 5. Loopt uw subsidieproject langer dan 1 jaar, dan moet u gedurende het project voortgangsrapportages indienen met een maximum van 1 per jaar.
   
 6. In overeenstemming met de subsidieaanvraag zorgt u ervoor dat de resultaten van het project verantwoord worden gebruikt. Dit doet u tot 5 jaar na de subsidievaststelling.
   
 7. Wanneer een onderzoeksorganisatie deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moeten de deelnemers afspraken hebben gemaakt over de overdracht van kennis of over andere resultaten uit de activiteiten. Afwijking van de afspraken moeten ter goedkeuring aan RVO worden voorgelegd.
   
 8. Belangrijke wijzigingen dienen zo snel mogelijk aan RVO te worden gemeld. Wij passen de subsidieverleningen dan eventueel aan. Wijzigingen dient u in met een standaard wijzigingsformulier.
   
 9. Wanneer blijkt dat uw subsidiale activiteiten niet, te laat of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd bent u verplicht dit direct te melden aan RVO. Dit geldt ook wanneer u niet, te laat of slechts gedeeltelijk aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen.

Vragen over de algemene verplichtingen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?