Financiering van verduurzaming gebouwen

Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2024
Gepubliceerd op:
10 oktober 2017

Voor uw gebouw zijn er verschillende vormen van financiering om tot verduurzaming zoals energiebesparing te komen.

Hoe financiert u uw duurzame en energiebesparende maatregelen?

Wegwijzer financiering

Financiering voor verduurzaming is niet zomaar geregeld. U brengt onder andere in beeld:

 • welke maatregelen rendabel zijn;
 • hoeveel eigen bijdrage u kan inzetten;
 • wanneer er een natuurlijk moment is om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren.

Overzicht financiering en ondersteuningsregelingen voor gebouwen

In sommige gevallen zijn er regelingen beschikbaar ter ondersteuning van de verduurzaming van uw gebouw. In deze lijst ziet u de meest gebruikte ondersteuningsmogelijkheden. Klik op de link voor meer gedetailleerde informatie en of u daadwerkelijk ook in aanmerking komt.

Mogelijkheden voor financiering en ondersteuning
Naam en doelgroep Type instrument en korte beschrijving
SDE++ 
O.a. voor bedrijven en non-profitorganisaties
Subsidie voor de productie van 
grootschalige duurzame (hernieuwbare) energie 
of het toepassen van CO2-verminderende technieken.
ISDE
Voor bedrijven en instellingen in verschillende
 sectoren waaronder de gebouwde omgeving
Subsidie voor stimuleren van 
isolatiemaatregelen, warmtepomp en zonneboilers. 
Specifiek voor zakelijke gebruikers 
vallen kleinschalige windturbines en zonnepanelen 
ook onder de ISDE.
EIA 
Voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn 
voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 
Ook een overheidsorganisatie, 
stichting of vereniging als die belastingplichtig is 
voor vennootschapsbelasting.
Belastingmaatregel voor een bedrijf 
dat investeert in een bedrijfsmiddel dat 
zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig
 is of duurzame energie toepast. De ondernemer 
kan dan 45,5% van de investeringskosten
aftrekken van de winst. Dit verlaagt de fiscale winst.
MIA\VAMIL
Voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn
 voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 
Ook een overheidsorganisatie, 
stichting of vereniging als die belastingplichtig is 
voor vennootschapsbelasting.    
Belastingmaatregel voor fiscaal voordelig
 investeren in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen en technieken 
die op de Milieulijst staan. Voor gebouwen 
gaat het dan bijvoorbeeld om investeringen 
in circulaire gebouwen, klimaatadaptatie en 
energie besparen.

Financieringsmogelijkheden

 • Persoonlijke leningen, (tweede) hypotheek
 • GreenLoans - voorfinanciering van de investering in energiebesparende maatregelen en afbetaling via de energierekening
 • WAIFER-lening (Ribank) - waarmee particulieren hun duurzaamheidsinvestering aantrekkelijk kunnen financieren vanuit hun woonlastenbesparing
 • Extra ruimte binnen hypotheek voor energiebesparing
 • Woningpacht – erfpacht op de gehele woning
 • Gemeentelijke of provinciale subsidie
 • Gemeentelijke of provinciale duurzaamheidslening (via SVn)
 • Nationaal Warmtefonds
 • Garantiefonds voor leningen aan VvE’s
 • Energie Service Company (ESCo)
 • Abonnement via de energierekening

Financiering via banken

Banken doen bij het verstrekken van een hypotheek voor een woning een inkomens- en lastentoets om te oordelen in hoeverre het verantwoord is om de woningkoper een hypothecaire lening te verstrekken. Hierbij kunnen ze ook andere lasten – waaronder de extra financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen – meenemen. Per woningeigenaar wordt een risico-inventarisatie gemaakt en bekeken of meefinancieren verantwoord is.

Gebouwgebonden financiering

Banken staan open voor hypothecaire financiering van verduurzamingsmaatregelen, waaronder spouwmuurisolatie en dubbelglas. In de praktijk blijkt echter dat woningeigenaren dergelijke maatregelen vooral uit eigen middelen financieren. Daarnaast onderzoeken enkele banken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten en/of constructies voor gebouwgebonden financiering.

Energie Service Company

Banken zijn ook gecharmeerd van een ESCo-model. Het voordeel van een ESCo voor de banken is dat het risico bij één partij komt te liggen in plaats van verschillende individuen. Voor meer informatie over ESCO’s, zie:

ESCO's

Bent u tevreden over deze pagina?